Browsing

วีดีโอ

คลิป… กอรีชาวอิยิปต์ ได้ยกคำกลอนที่แต่งโดย ท่าน อิหม่าม ชาฟีอี เราะห์มาตุลลอิอะลัย…

คลิป กอรีชาวอิยิปต์ ได้ยกคำกลอนที่แต่งโดย ท่าน อิหม่าม ชาฟีอี เราะห์มาตุลลอิอะลัย ที่บรรยายถึงความยิ่งใหญ่และเกีตรยศที่อัลลอฮ์ทรงประทานแด่ท่าน ศาสดามูฮัมหมัดและวงศ์วาน

พิธีเปลี่ยนธงยอดโดมหะรัมอิมามหุเซน (อ) กัรบาลา

ในแต่ละปี เมื่อเข้าสู่วันที่ 1 ของเดือนมุฮัรรอม ธงสีแดงบนโดมของหะรัมอิมามฮุเซน (อ) ในกัรบาลา ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นธงสีดำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเดือนแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของอะบาอับดิลละห์...