Browsing Category

ประวัติศาสตร์

พระนางฟาติมะห์ เชื้อไขเพียงคนเดียวของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล)

พระนางฟาติมะห์ เชื้อไขเพียงคนเดียวของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล) ท่านศาสดามีลูกสาวเพียงคนเดียว คือ พระนางฟาติมะห์ ที่ท่านรักและให้เกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของท่าน พระนางฟาติมะห์…

ฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) จัดนิทรรศการจำลอง “บ้านของท่านหญิงฟาตีมะห์ อ.”

ในวาระคล้ายวันชะฮาดัตของท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ (อ) บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล)   ทางฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ)และฮะรัม อบูฟัลฏ์อับบาส ได้ จัดแสดงนิทรรศการจำลอง “บ้านของท่านหญิงฟาตีมะห์ อ.”ให้บรรดาผู้ซิยารัตได้เยี่ยมชม (จำลองภาพ…

วันคริสต์มาสในอิหร่าน

วันคริสต์มาสในอิหร่าน 25 ธันวาคม เป็นวันประสูติของพระเยซูตามหลักความเชื่อของชาวคริส แต่ในปฏิทินของชาวคริสต์อาร์เมเนียในอิหร่านจะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่ 6 มกราคม ซึ่งแตกต่างจากคริสต์เตียนคาทอลิกวาติกันและคริสเตียนโปรเตสแตนต์…

บทบาทของสตรีในขบวนการอาชูรอ

ความสำคัญที่ท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.) ได้ให้สตรีร่วมอยู่ในขบวนการและสนามแห่งอาชูรอ เพื่อสร้างแบบอย่างทีมีความเหมาะสมสำหรับบรรดาเหล่าผู้นำ และการต่อสู้ของเหล่าสตรีบนโลกนี้ ดังนั้น…

ซัยหนับ บินติ อะลี ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทน

ท่านหญิงซัยนับ กุบรอ (อ.) อะกีละฮ์ บนีฮาชิม (สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งบนีฮาชิม) ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนและการยืนหยัด ท่านได้รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นไว้ได้อย่างลึกซึ้ง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๑ –…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๑ -   ความเคร่งครัดในศาสนาและความน่าเลื่อมใส ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ได้จำกัดตนเองออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๐- การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๐-  การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างยิ่งต่อบรรดาเด็กๆ และท่านกล่าวเสมอว่า…

จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๙ - จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) จะร่าเริงและยิ้มแย้มเสมอเมื่อท่านอยู่กับผู้อื่น แต่เมื่อท่านอยู่เพียงลำพัง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๘-…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๘- บรรดาสตรีในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เน้นย้ำเสมอว่า เพศชายไม่ได้อยู่เหนือกว่าเพศหญิง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบี)เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์(ซบ.)…