พี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์เริ่มเดินเท้าอัรบะอีนฮุซัยนีแล้ว (รายงานภาพ)

1125

คาราวาน “อุมมัติมุฮัมมัด(ศ)” (คาราวานประชาชาติท่านศาสดามุฮัมมัด) ที่ประกอบด้วยพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์และชีอะห์ในอิหร่าน เริ่มเดินเท้าจากนาญัฟสู่กัรบะลาอ์แล้ว

พิธีปล่อยขบวนคาราวานการเดินทางอัรบะอีนฮุซัยนีของพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์ในอิหร่านจากนาญัฟสู่กัรบะลาอ์ อิรักได้เริ่มเดินทางแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (อังคารที่ 15 พฤศจิกายน) โดยมีอุสตาด พานาฮียอน เป็นประธานในงาน

“ประชาชาติของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ) สนับสนุนพี่น้องปาเลสไตน์และและความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม” คือสโลแกนของขบวนคาราวานในครั้งนี้

rodi

pvoig

fpogld

dpofkdm

ersof

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950825000458