ท่านผู้นำสูงสุด “อนิจจาเอ๋ย… หากเราได้อยู่ร่วมกับพวกท่านในการเดินเท้าอัรบาอีนฮุซัยนี”

294

ห้วงเวลาและบรรยากาศที่จะถึงวันอัรบะอีนฮุซัยนี ขอนำเสนอคำปราศรัยส่วนหนึ่งของท่านผู้นำสูงสุดเกี่ยวกับอัรบะอีนฮุซัยนี

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า ปรากฏการที่อัศจรรย์ การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยความหมายในการเดินขบวนวันอัรบาอีนฮุซัยนี คือแบบฉบับอันดีงามที่เป็นอมตะ และกล่าวเสริมว่า การผสมผสานระหว่าง “ความรักและความศรัทธา” และ “เหตุผลและอารมณ์” นั้นเป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสำนักคิดของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) และการเคลื่อนขบวนที่เปี่ยมไปด้วยความรักผูกพันและความศรัทธาของประชาชนจากประเทศต่างๆ ในปรากฏการณ์อันเป็นประวัติการณ์นี้ เป็นที่แน่นอนว่ามันคือหนึ่งใน “ชะอาอิรุลลอฮ์” (สัญลักษณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า)”

อนิจจาเอ๋ย หากเราได้อยู่ร่วมกับพวกท่านในการเดินเท้าอัรบาอีนฮุซัยนี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความเมตตาธร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวอิรักที่มีใจรักในการต้อนรับแขกบรรดาผู้แสวงบุญวันอัรบาอีน ฮุซัยนี พร้อมกับชี้แนะแก่บุคคลที่ได้รับเตาฟิกในการเข้าร่วมการเดินทางแห่งขบวนการที่เปี่ยมด้วยความหมายและนัยยะให้รู้ถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ว่า “เราเองซึ่งอยู่ในแดนไกลก็ต้องรู้สึกอิจฉา (ฆิบเฏาะฮ์) บรรดาผู้แสวงบุญในพิธีอัรบะอีน และเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราน่าจะได้อยู่ร่วมกับพวกท่าน”

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า โอกาสแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ด้านจิตวิญญาณและแสวงหาความรักยังวงศ์วานแห่งศาสดามุฮัมมัด(ศ) และการเยี่ยมรำลึก(ซิยารัต) นั้น คือองค์ประกอบหลักที่โดดเด่น เจิดจรัสและสูงส่งในสำนักคิดและอุดมการณ์ของชีอะห์ในหมู่มัศฮับต่างๆของอิสลาม ว่า การเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชน ทั้งจากอิหร่านและทุกประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมคาราวานเดินเท้าวันอัรบาอีนฮุซัยนี เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของคุณลักษณะที่โดดเด่นแห่งสำนักคิดของอะห์ลุลบัยต์ ซึ่งในนั้น มันได้สำแดงจุดสูงสุดของ “ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในจิตใจ และความเชื่อที่สัจจริง” อีกทั้ง “ความรักความถวิลหา” อย่างสมบูรณ์แบบ

ควรเคารพกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้

ท่านผู้นำสูงสุดได้เรียกร้องให้บรรดาผู้เยี่ยมรำลึก(ซิยารัต)อัรบาอีนฮุซัยนีเคารพกฎระเบียบที่ถูกกำหนดวางไว้ ว่า รัฐบาลได้วางกับกฎระเบียบบางอย่างในการจะออกจากประเทศ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรและไม่เหมาะสม