ภาพบรรยากาศล่าสุด ณ “บัยนัลฮะรอมัยน์” ก่อนวันอัรบะอีนฮุซัยนี

418

สำนักข่าวตัสนีม ได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศล่าสุด ณ “บัยนัลฮะรอมัยน์” ก่อนถึงวันอัรบะอีนฮุซัยนี

139508221529305709185484

139508221529306649185484

13950822152931869185484

139508221529307899185484

13950822152931239185484

139508221529313839185484

139508221529323839185484

139508221529326179185484