ธงไว้อาลัยอิมามฮุเซ็น(อ)ผืนยาวที่สุดในโลก (รายงานภาพ)

332

fa.abna 24.com – ธงไว้อาลัยอิมามฮุเซ็น(อ)ผืนยาวที่สุดในโลกซึ่งทำโดยประชาชนชาวเมืองดะยาลีอิรักได้เข้าสู่ฮะรัมของท่านอับบาส(อ)แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยมีพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมกันสัมผัสธงผืนดังกล่าว พร้อมกับกล่าวประโยค “ลับบัยกะ ยาฮุเซ็น” “ลับบัยกะ ยาอับบาส” ลับบัยกะ ยาซัยหนับ”

ตามรายงานระบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน นับเป็นครั้งที่สองที่ได้มีการนำธงผืนยาวที่สุดของโลกเข้าสู่ฮะรัมของท่านอับบาส(อ) ซึ่งธงดังกล่าวถือเป็นธงไว้อาลัยท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ที่มีความยาวที่สุดในโลก

ธงไว้อาลัยท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ที่มีความยาวที่สุดในโลกมีความยาว 2 กิโลเมตร

ในงานดังกล่าวยังมีการบรรยายจากนักวิชาการของเอาก็อฟชีอะห์และซุนนี โดยผู้บรรยายต่างได้เน้นย้ำในความเป็นเอกภาพและการหลีกเลี่ยงความแตกแยกทางนิกายและชาติพันธ์

032b2cc936860b03048302d991c3498f_337

18e2999891374a475d0687ca9f989d83_933

fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660_131

30e62fddc14c05988b44e7c02788e187_376

ae566253288191ce5d879e51dae1d8c3_978

8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf_581

9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532_684

edab7ba7e203cd7576d1200465194ea8_501

db3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473_133

64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c_478