ทูตอิรักในเตหะราน เผย สามารถออกวีซ่าให้ชาวอิหร่าน 3 ล้านคนก่อนถึงวันอัรบะอีนฮุซัยนี

266

tasnimnews.com ทูตอิรักประจำกรุงเตหะรานอิหร่าน เผยว่า จนถึงวันนี้เราได้ออกวีซ่าให้กับผู้ซิยารัตในช่วงอัรบะอีนฮุซัยนีแล้ว 1.5 ล้านคน และคาดว่าก่อนถึงวันอัรบะอีนจะสามารถออกวิซ่าได้ถึง 3 ล้านคน

รอเญะฮ์ ศอเบร อะบูด อัลมูซาวีย์ ทูตอิรักในอิหร่านกล่าวว่า เราหวังว่าทุกคนที่ปรารถนาจะไปซิยารัตสามารถปรากฏตัว ณ กัรบะลาอ์ดั่งที่พวกเขาต้องการ

เขากล่าวเสริมว่า การออกวีซ่าจำนวนมากเช่นนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ

เขากล่าวอีกว่า หวังว่าชาวอิหร่านทุกคนจะเข้าอิรักอย่างถูกกฎหมาย และทางเราไม่อนุญาตให้ผู้ซิยารัตท่านใดเข้าอิรักโดยปราศจากวิซ่า