เปิดแล้ว… รถไฟเส้นทางเตหะราน – กัรบะลาอฺ

855

parsnews.com – รถไฟขบวนแรกจากเตหะราน -ปลายทางกัรบะลาอ์ เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน โดยออกจากต้นทางสถานีกรุงเตหะราน ซึ่งรถไฟขบวนดังกล่าวจะเปิดให้บริการทุกวันๆละหนึ่งเที่ยวโดยจะออกจากสถานทีกรุงเตหะรานในเวลา 15: 30 น ตามเวลาท้องถิ่น

ตามโปรแกรมรถไฟขบวนดังกล่าวจะหยุดที่สถานี ชะลัมเจะห์ จากนั้นผู้เดินทางต้องขึ้นรถบัสถงบศเราะฮ์ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร จากนั้นจะขึ้นรถไฟอีกครั้งจากบัศเราะฮ์ ถึงกัรบะลาอ์