เปิดแล้ว… รถไฟเส้นทางเตหะราน – กัรบะลาอฺ

121

parsnews.com  – รถไฟขบวนแรกจากเตหะราน -ปลายทางกัรบะลาอ์ เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันอังคาร ที่ 8  พฤศจิกายน โดยออกจากต้นทางสถานีกรุงเตหะราน   ซึ่งรถไฟขบวนดังกล่าวจะเปิดให้บริการทุกวันๆละหนึ่งเที่ยวโดยจะออกจากสถานทีกรุงเตหะรานในเวลา 15: 30  น   ตามเวลาท้องถิ่น

ตามโปรแกรมรถไฟขบวนดังกล่าวจะหยุดที่สถานี ชะลัมเจะห์  จากนั้นผู้เดินทางต้องขึ้นรถบัสถงบศเราะฮ์ซึ่งมีระยะทาง 30  กิโลเมตร  จากนั้นจะขึ้นรถไฟอีกครั้งจากบัศเราะฮ์ ถึงกัรบะลาอ์