รู้จัก “วีรชนแห่งกัรบะลาอฺ” ตอนที่ 2 (อุมมุวะฮับ สตรีผู้กล้าหาญ)

294

อับดุลลอฮ์ บิน อุมัยร์ และ “อุมมุวะฮับ” ซึ่งมารดาของเขาเป็นคริสเตียน ได้เข้ามารับอิสลามโดยท่านอิมามฮุเซน (อ.) ชายหนุ่มผู้นี้หลังจากที่ได้ขออนุญาตท่านอิมามฮุเซน(อ.)ออกสู่สนามรบแล้ว เขาได้สังหารนักรบผู้กล้าหาญจากกองทัพของอุมัร บิน ซะอัด ไปได้ถึง 24 คน และได้ทำให้ทหารม้าศึกจำนวน 12 คนของกองทัพดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ

ทหารของอุมัร บิน ซะอัด ได้ตีโอบล้อมเขาและจับตัวเขาเป็นเชลยและนำไปพบกับอุมัร บิน ซะอัด จากนั้นอุมัร บิน ซะอัด กล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจว่า “ทำไมเจ้าจึงมีความกล้าหาญถึงเพียงนี้ และทำไมพละกำลังของเจ้าจึงมากมายเพียงนี้…”

หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้สังหารอับดุลลอฮ์ บิน อุมัยร์ จนเป็นชะฮีด และนำศีรษะของเขาโยนเข้าไปในค่ายพักของบรรดาสตรี มารดาของอับดุลลอฮ์ บิน อุมัยร์ ได้หยิบศีรษะลูกชายของตนเองและเหวี่ยงกลับไปยังกลุ่มทหารของฝ่าย ยะซีด พร้อมกับคว้าเสากระโจมค่ายพักออกไปเพื่อโจมตีบรรดาทหารเหล่านั้นและสามารถ ฆ่าทหารของฝ่ายศัตรูลงได้สองคน ในช่วงเวลาอันวิกฤตนี้เองที่ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้เข้ามาขัดจังหวะ และกล่าวขอบใจนางพร้อมกับกล่าวต่อนางว่า

ارْجِعی یا ام وَهَبِ، اَنْتِ وَابْنُكِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَاِنَّ الْجِهادَ مَرْفُوعٌ عَنِ النِّساءِ لا یقْطَعُ اللّهُ رَجاكِ یا ام وَهَبٍ

“โอ้ อุมมุวะฮับเอ๋ย จงกลับเข้าไป (ยังค่ายกระโจม) เถิด เธอและลูกชายของเธอจะได้ไปอยู่ร่วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ็อลฯ) แท้จริงแล้วญิฮาด (การต่อสู้) ถูกยกเว้นจากบรรดาสตรี ขออัลลอฮ์อย่าได้ตัดความมุ่งหวังของเธอเลย โอ้ อุมมุวะฮับเอ๋ย”

(บิฮารุลอันวาร, เล่มที่ 45, หน้าที่ 17 ; อะวาลิม บะห์รอนี, เล่มที่ 17, หน้า 261 ; อะอ์ยานุชชีอะฮ์, เล่มที่ 1, หน้า 604 ; มักตัลุลฮุเซน, คอรัซมี, เล่มที่ 2, หน้า 22 ; มะนากิบ, อิบนิชะฮ์รอชูบ, เล่มที่ 3, หน้า 219)

ประโยคคำพูดต่างๆ ของท่านอิมาม (อ.) ข้างต้นเป็นการแจ้งข่าวดีถึงอนาคตอันเจิดจรัสของอุมมุวะฮับและบุตรชายของนาง โดยตัวของมันแล้วถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่อความเหนื่อยยากและ ความอุตสาหพยายามของอุมมุวะฮับและบุตรชายของนางที่ดีเลิศที่สุด