ฮะรัมท่านอิมามอาลี(อ)พร้อมต้อนรับบรรดาผู้ซิยารัตอัรบาอีนฮูซัยนี (ภาพ)

275

บรรดาผู้เยี่ยมรำลึก(ผู้ซิยารัต)นับล้านคนได้หยุดพัก ณ ฮะรัมท่านอิมามอาลี(อ) ก่อนที่จะมุ่งหน้าเดินทางต่อยังกัรบะลาอฺเพื่อร่วมในงานวันอัรบาอีนฮุซัยนี

ตามรายงานสำนักข่าวอัลอาลัม ทางคณะผู้บริหารฮะรัมของท่านอิมามอาลี(อ)ได้มีการเตรียมพร้อมที่พัก และอาหารให้กับบรรดาผู้เยี่ยมรำลึก(ผู้ซิยารัต)นับล้านคนที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปยังกัรบะลาอฺเพื่อร่วมในงานวันอัรบาอีนฮุซัยนี แล้วได้หยุดพัก ณ ฮะรัมท่านอิมามอาลี(อ)

rodifk

pfoid

rskdp

vkfo