คาราวานเดินเท้า “อัรบาอีนฮุซัยนี” ชุดแรกถึงกัรบะลาอฺแล้ว

160

คาราวานเดินเท้า “อัรบาอีนฮุซัยนี” ชุดแรกถึงกัรบะลาอฺแล้ว

shia-news – เนื่องในวาระเข้าสู่วันอัรบาอีนฮุซัยนี ปี ฮ.ศ 1438   กลุ่มคาราวานผู้เยี่ยมรำลึก(ซิยารัต)ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น ที่ได้เดินทางจากเส้นทาง นายัฟ – ฮัยดารียะฮ์ –กัรบะลาอฺ ซึ่งมีระยะทาง 80  กิโลเมตาใช้เวลาเดินเท้า สามวันกับสองคืนได้เข้าสู่กัรบะลาอฺเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 5  พฤศจิกายน

การเดินเท้าอันวันอัรบาอีนฮุซัยนี ถือเป็นมหกรรมการชุมนุมแบบสันติวิธีทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะไม่เคยปรากฏภาพลักษณ์เช่นนี้ ณ ที่ใดของโลก  งานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้สามารถสร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรวมพลของมนุษย์ชาติ  ซึ่งเพียงแค่วันเวลา 10  วัน มีบรรดาผู้เยี่ยมรำลึก(ซิยารัต)ราว 20  ล้านคนที่ร่วมเดินเท้าเพื่อเข้าร่วมและปรากฏตัวในกัรบะลาอฺ  ณ ฮะรัมของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)และท่านอับบาส (อ)

บางคาราวาน ใช้เวลาหลายวันในการเดินเท้า บางคาราวานใช้เวลา 3  วัน และบางคาราวานใช้เวลา 1 เดือน ในการเดินเท้าเพื่อแสดงความรักแด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในช่วงวันอัรบะอีนฮุซัยนี

ตามรายงานระบุ ระยะทางในการเดินเท้าวันอัรบะอีนฮุซัยนีมีดังนี้

เส้นทางฮิลลาห์ –กัรบะลาอฺ  40  กิโลเมตร

เส้นทางกาศิมัยน์ – กัรบะลาอฺ  115   กิโลเมตร

เส้นทางแบกแดด –  กัรบะลาอฺ  90  กิโลเมตร

เส้นทางบัศเราะฮ์ – กัรบะลาอฺ  520  กิโลเมตร

เส้นทางดัยวานียะห์ – กัรบะลาอฺ  197  กิโลเมตร

และเส้นทางนะอฺมานียะห์ – กัรบะลาอฺ  156  กิโลเมตร

นอกเหนือจากนั้นยังมีเส้นทางอื่นๆที่บรรดาผู้เยี่ยมรำลึกใช้เดินเท้าในการซิยารัตฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ เมืองกัรบะลาอฺ

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99

%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7

http://www.shia-news.com