ท่านอิมามฮุเซ็น (อ.) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการยืนหยัดต่อสู้

290

ในคำปราศรัยครั้งนี้ ท่านอิมาม (อ.) ได้แจกแจงความชั่วร้ายและอาชญากรรมทั้งหลายของศัตรูผู้ทรงอำนาจ ผู้กดขี่อิสลามเยี่ยงบนีอุมัยยะฮ์ ด้วยความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด และท่านได้เปรียบเทียบฐานภาพของพวกท่านกับฐานภาพของพวกเขา กับฐานภาพทางศาสนาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำของท่าน ด้วยวิธีการนี้ท่านได้อธิบายให้เห็นถึงสาเหตุและแรงบันดาลใจในการจัดตั้งขบวนการและการยืนหยัดต่อสู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างอิงวจนะของท่านศาสนทูต (ซ็อลฯ) และท่านได้ประกาศให้รู้ถึงการต่อสู้และทำสงครามกับระบบการปกครองของอามาวีย์ ว่าเป็นหนึ่งจากหน้าที่ตามบทบัญญัติที่จำเป็นเหนือตัวท่าน ระบบการปกครองที่ยึดเอาอิสลามเป็นของเล่นของตน ทำการเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนบทบัญญัติของอัลกุรอานและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของท่านศาสนทูต (ซ็อลฯ) มันคือสาเหตุและแรงบันดาลใจอันเดียวกับที่ท่านได้กล่าวไว้ในคำสั่งเสียของท่านในขณะที่เริ่มออกเดินทางจากนครมะดีนะฮ์ เป้าหมายและเจตนารมณ์ก็คือเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ได้เปิดเผยกับมุฮัมมัด บินฮานาฟียะฮ์ ผู้เป็นน้องชายของท่าน

“สาเหตุของการยืนหยัดต่อสู้ของฉัน ก็เนื่องจากการปรากฏขึ้นอย่างแพร่หลายของความอธรรมและความชั่วร้าย การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติต่างๆ ของอิสลาม และเป้าหมายของการปฏิวัติของฉันในครั้งนี้มิใช่อื่นใด นอกจากเป็นการกำชับความดีและห้ามปรามความชั่ว เป็นการทำลายล้างความเสื่อมเสียทั้งหมด อีกทั้งเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่บทบัญญัติต่างๆ ของอิสลามที่ถูกเปลี่ยนแปลงและทำให้เหี่ยวเฉาลง ฉันปรารถนาที่จะกำชับความดีและการห้ามปรามความชั่ว และฉันปรารถนาที่จะดำเนินตามแนวทางของตาของฉัน”

ในคำปราศรัยครั้งนี้ท่านได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า “บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นผู้ปกครองที่กดขี่…แต่เขามิได้ทำการเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำใดๆ (ของเขา)…ดังนั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะทรงทำให้เขาผู้นั้นเข้าอยู่ในสถานที่เดียวกันกับเขา (ผู้ปกครองที่กดขี่)” นี่คือสาเหตุและแรงบันดาลใจในการยืนหยัดต่อสู้ของฮูเซน บินอะลี (อ.) ที่เราได้รับรู้จากปากของท่านเอง

อัลกุรอานอันทรงเกียรติก็ได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของการสูญสิ้นและการพินาศของประชาชาติทั้งหลาย และการเสื่อมสลายของบทบัญญัติต่างๆ ของบรรดาศาสดาในอดีต ซึ่งเกิดจากมนุษย์มิได้ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องของ “อัลอัมรุ บิลมะอ์รูฟ วันนะอ์ยุ อะนิลมุงกัร” (การกำชับความดีและห้ามปราบความชั่ว) ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า

“ไฉนเล่า ในยุคสมัยต่างๆ ก่อนหน้าพวกเจ้า จึงไม่มีบรรดาผู้ทรงคุณธรรม ที่ทำหน้าที่ห้ามปราบความเสื่อมทรามทั้งหลาย”