มุมมองของอุลามาอฺผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยเกี่ยวกับ “ขบวนการอาชูรอ”

705

มุมมองของอุลามาอฺผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยเกี่ยวกับ “ขบวนการอาชูรอ”

การปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน คือ ผลผลิต ของการปฏิวัติแห่งขบวนการฮูซัยนี(อ)

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี กล่าวว่า “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มุฮัรรอม และ อาชูรอ จำเป็นต้องกล่าวว่า จิตวิญญาณของขบวนการปฏิวัติของเรา ทิศทางโดยรวม และแรงผลักดันสู่การได้มาซึ่งชัยชนะ คือ การศึกษาและพินิจพิจารณา จาก อบาอับดิลลาฮ (อ) และเรื่องราวต่างๆในอาชูรอ”

dfogki

หลักของความเป็นบ่าว

อยาตุลลอฮ์ เบฮญัต กล่าวว่า หลักของอูบูดียัต และ ความเป็นบ่าว คือ “ความรัก” พระองค์อัลลอฮ (ซบ) ทรงกล่าวว่า “พวกเขารักพระองค์ และพระองค์ก็ทรงรักพวกเขา” (มาอิดะฮ์ 53 ) และเช่นเดียวกัน พระองค์ยังกล่าวว่า “และบรรดาผู้ศรัทธา ย่อมมีความรักที่ลึกซึ้งที่สุดต่อพระองค์อัลลอฮ์” (บากอเราะฮ์ 165) และเช่นเดียวกัน พระองค์ยังกล่าวว่า “หากพวกเจ้ารักพระองค์อัลลอฮ จงปฏิบัติตามฉัน พระองค์อัลลอฮ จะทรงรักพวกเจ้า” (อาลีอิมรอน 31)

ด้วยสภาพนี้ ชาวอามกลุ่มหนึ่ง ได้ปฏิเสธ ความรักระหว่าง บ่าว กับ อัลลอฮ์ และถือว่า ความรักระหว่างบ่าว กับ พระเจ้า หมายถึง การเชื่อฟัง ต่อคำสั่งของพระองค์ และความรักระหว่าง พระเจ้า ต่อ บ่าว หมายถึง การตอบแทนอามั้ล และซาวาบ

มีปรากฎในรีวายะฮ์ ว่า “แท้จริง ผู้ที่พระองค์อัลลอฮ ทรงรักมากที่สุดในบรรดาปวงบ่าว คือ ผู้ที่ พระองค์อัลลอฮ ทรงช่วยเหลือเขา ต่อนัฟซของเขา และเขาได้สวมอาภรณ์แห่งความโศรกเศร้า และความหวาดกลัวต่อพระองค์ ให้แก่ตัวเอง (บิฮาร 2/56)

%d9%83%d8%ad%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%86

มะฮับบัต

อยาตุลลอฮ ญะวาดีย์ ออมูลีย์ กล่าวว่า “เมื่อนักจารีก เดินทางไปถึง มะอรีฟัต และได้ก้าวผ่านขั้นบันไดต่างๆไปสู่ ขั้นสูงสุด ซึ่งหมายถึง การได้รับ “ยากีน” เขาจะพบกับ ความรักต่อฮัก และเอาลียาอัลลอฮ และมนุษย์ ผู้ไปถึง มะฮับบัต ในหนทางแห่งการจาริก หรือ ซูลูก อุตสาหะ และพยายาม ที่จะเพิ่มพูน ระดับของความสมบูรณ์ จากขั้นหนึ่ง ไปสู่อีกขั้นหนึ่ง”

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%aa