เมื่อวะฮาบีตักฟีรีออกมาประท้วงคัดค้านมัจญลิสอาชูรอในจาการ์ตาอินโดนีเซีย..

349

“วะฮาบีตักฟีรีในอินโดนีเซียมีความพยายามอย่างมากที่จะยับยั้งไม่ให้มีการจัดมัจญลิสอาชูรอในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียแต่ก็ไร้ผล”

ในปีนี้บรรดาวะฮาบีตักฟีรีได้ออกมาชุมนุมประท้วงหน้าสถานที่จัดงานมัจญลิสอาชูรอ ในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซีย เพื่อสกัดไม่พี่น้องมุสลิมเข้าร่วมงานดังกล่าวแต่ก็ไม่ไร้ผล

ในกรุงจาการ์ตา มีพี่น้องมุสลิมชีอะห์และสุนนี 2,000 กว่าคน เข้าร่วมงานมัจญลิสอาชูรอ โดยมีพวกวะฮาบีตักฟีรีประมาณ 50 คน ออกมาชุมนุมคัดค้านงานดังกล่าว และในเมืองอื่นๆที่จัดงานก็เช่นกันมีพวกวะฮาบีตักฟีรีออกมาชุมนุมประท้วง แต่งานก็สามารถจัดไปด้วยดี

ทางตำรวจมีการรักษาความปลอดภัยในงาน และหัวหน้าตำรวจที่คอยรักษาความปลอดภัยในงานได้กล่าวตอบแก่สมุนวะฮาบีตักฟีรีที่ออกมาชุมนุมประท้วงว่า “รัฐบาลได้อนุญาตให้จัดงานดังกล่าว ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับพวกเขา”

ทุกปีในประเทศอินโดนีเซียจะมีการจัดมัจญลิสอาชูรอในเมืองต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ และปีนี้ก็เช่นกัน มีการจัดงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบได้ผ่านไปด้วยดี โดยมีอุลามาอ์ของอะห์ลิลซุนนะห์ร่วมบรรยายในความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ด้วย

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%91

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%92

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%93

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%94

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%95

http://fa.abna24.com/service/east-asia/archive/2016/10/17/710276/story.html