“อศิรวาทสดุดี” ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ ปี 2559

358

“อศิรวาทสดุดี” ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ ประจำปี 2559 ให้เราได้รำลึกถึงอบาดิลลอฮิลฮูเซน ในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยอรรถรสของบทกวี

  • อศิรวาทสดุดี●

มูฮัรฺรอมหมุนเวียนมา วีรกรรมกล้ายังดำรง

ยืนหยัดยั้งยืนยง บนแผ่นดินกัรฺบาลา

สุดเศร้าแสนรันทด โศกสลดนองน้ำตา

หลั่งเลือดละเลงทา ชุ่มโชกไปในแผ่นดิน

บุรุษเด็กสตรี ร่วมพร้อมพลีชีพชีวิน

ชีวามลายสิ้น แต่ชีวีไม่มลาย

เสียชีพเพื่อปลุกชีพ เป็นประทีปที่พร่างพราย

เป็นเดือนดาราราย เป็นอาทิตย์ไปชั่วกาล

วายชนม์ไม่วายชน เกิดมวลชนมหาศาล

ตายสิบเกิดอีกล้าน ร้อยพันล้านในโลกา

ถึงตายก็ไม่ตาย และไม่ตายเพราะศรัทธา

อมตะนี้ล้ำค่า เพราะพระองค์ทรงยืนยัน

ยืนหยัดอย่างท้าทาย ตายเป็นตายไม่ไหวหวั่น

เพราะตายชะฮีดนั้น ศรัทธาชนต่างอยากตาย

ยิ่งตายแล้วเป็นพลี คือตายดีสมควรตาย

ยากเย็นใช่เรื่องง่าย พร่ำขอพรตะวัซซุล

ยาอัลลอฮฺ ยาอัลลอฮฺ ทรงโปรดหนอทรงเกื้อหนุน

ทรงเมตตาทรงการุณย์ ได้อิ่มบุญในดุนยา

รำลึกแล้ว รำลึกมั่น ณ สวรรค์แห่งกัรฺบาลา

วีรกรรมที่หาญกล้า คือแบบอย่างแห่งการปฏิวัติ

ถูกขู่ถึงถูกฆ่า ถูกบีฑาสารพัด

ยืนยงยังยืนหยัด เป็นหลักชัยเป็นทางนำ

อมตะนิรันดร์กาล ที่ประเสริฐสุดเลิศล้ำ

ธรรมะชนะอธรรม เป็นสัจธรรมครองใจคน

มุมมองจากสวรรค์ แตกต่างกันอย่างเหลือล้น

มุมมองความมืดมน ของผีห่า ของซาตาน

บนีอุมัยยะฮฺ อุมัยยะฮฺ ทั้งวงศ์วาน

เราต้องสาปแช่งมาร ทูลพระองค์ลงโทษทัณฑ์

จองจำในนรก นรกที่โทษมหันต์

จากการตายที่ฆ่าฟัน เหล่าลูกหลานท่านนบี

สาปแช่งจงสาปแช่ง จงสาปแช่งยาซีดนี้

ขอมันอย่าได้มี ลูกหลานเหลนสืบสกุล

สิ้นสุดเถิดหมู่มาร ของวงค์วานอันสถุล

สิ้นสุดความการุณย์ สิงสู่ใน นรกา

ฮูเซน ยาฮูเซน ยาฮูเซน ยาเมาลา

สถิตเถิด ณ ฟากฟ้า เป็นประมุขแห่งเมืองแมน

โลหิตท่านไหลหลั่ง ถาโถมถั่งในดินแดน

ทุกข์ยากลำบากแสน เพื่อปกป้องอิสลาม

ยาซีดเริ่มบรรลัย พินาศไปทั้งเขตคาม

ไฟร้อนยิ่งลุกลาม อุมัยยะฮฺ ทั้งตระกูล

สิ้นสุดมารแห่งมาร เผด็จการก็สาบสูญ

อิสลามจึงจำรูญ เป็นหลักธรรมประจำใจ

สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลมงคลเดช ทุกคามเขตผู้ศรัทธาอยู่อาศัย

มีอิสลามอันพิสุทธิ์วุฒิไกล มีศาสดาอะอฺลุลบัยตฺเป็นทางนำ

การเสียสละยาฮุเซนเป็นทุกสิ่ง ยอดเยี่ยมยิ่งประเสริฐเลอเลิศล้ำ

ผู้ศรัทธาอย่าลืมหลงจงจดจำ วีรกรรมวาทกรรมตอกย้ำเตือน

จงสำนึกรำลึกบุญคุณของท่าน ทุกทุกการเสียสละใครจะเหมือน

ท่านจากไปกี่แสนวันกี่พันเดือน ปีจะเคลื่อนคล้อยไปปะไรปี

ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเถิด จงประเสริฐจงสมรักเป็นศักดิ์ศรี

ลูกหลานท่านสหายรักทั้งสตรี สถิตที่สรวงสวรรค์ชั้นวิมาน

ไม่พบท่านภพนี้ที่กัรบาลา เผื่อภพหน้าภพไหนไหนในทุกสถาน

ขอเป็นบาทรองรับชั่วกัปกาล รับใช้งานยาฮูเซนเป็นนิรันดร์

ข้าเชื่อแล้วแสงสีทองผ่องประภัสสร์ ว่าปรมัตแห่งการพลีนี้เฉิดฉัน

แสนยิ่งใหญ่อลังการค่าอนันต์ ทุกทุกวันกาลเวลาอาชูรอ

ทุกแผ่นดินคือกัรบาลา ทุกกาลเวลาคืออาชูรอ

ปรมัตแห่งการพลี สดุดีอาชูรอ

ปรมัตแห่งการพลี สดุดีอาชูรอ

ปรมัตแห่งการพลี สดุดีอาชูรอ

ยาฮูเซน ยาฮูเซน ยาฮูเซน

 

กษิรธารา

ร้อยกรอง

dokg