โทมัส คาร์ไลล์ นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ กล่าวถึงท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

569

โทมัส คาร์ไลล์ (Thomas Carlyle) นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ กล่าวว่า บทเรียนที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากโศกนาฏกรรมแห่งกัรบะลา นั่นก็คือ การที่ฮุเซน (อ.) และผู้ช่วยเหลือของท่านมีความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยการปฏิบัติของเขาที่ว่า ความเหนือกว่าในด้านจำนวนในการเผชิญหน้าระหว่างสัจธรรมกับความเท็จนั้น มิได้เป็นสิ่งที่สำคัญอะไร และชัยชนะของฮุเซน (อ.) ทั้งๆ ที่มีคนจำนวนน้อยนั้นทำให้ผมประหลาดใจ