คลื่นมหาชน 4.5 ล้านคนเข้าร่วมอาชูรอปีนี้ ณ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซน(อ) กัรบาลาอฺ (ภาพถ่ายทางอากาศ)

375

iqna – เจ้าหน้าที่ทางการอิรัก เผยว่า ยอดผู้ซิยารัตฮะรัมท่านอิมาม ฮุเซ็น(อ) กัรบาลาอ์ ในปีนี้มีจำนวนมากถึง 4.5 ล้านคน

เจ้าหน้าที่ทางการอิรัก กล่าวว่า ยอดจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ซิยารัตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

http://iqna.ir/fa

ภาพถ่ายทางอากาศ บัยนัลฮะรอมัยน์

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%ad

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%91

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%92

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%93

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%94

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%95

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%96

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%97

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%98

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%99

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a3%e0%b9%91%e0%b9%90