การร่ำไห้ของท่านศาสดาต่อท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

521

การร่ำไห้ของท่านศาสดาต่อวงศ์วานของท่าน

อิบนุอบีชัยบะฮ์ รายงานจาก อิบนุ มัสอูดว่า วันหนึ่งเราได้อยู่ร่วมกับรอซูลุลลอฮ(ศ) เมื่อตระกูลฮาชิมได้มาถึงในขณะนั้น ท่าน(ศ)ได้มองพวกเขา น้ำตาของท่านก็หลั่งริน ใบหน้าของท่านเปลี่ยนสี ฉันจึงถามท่านว่า เราเห็นบางสิ่งปรากฎบนใบหน้าของท่าน มันทำให้ท่านไม่ทุกข์ใจกระนั้นหรือ ? ศาสดาตอบว่า “แท้จริง เราคือ ครอบครัว(อะฮลุลบัยต์) ทีีอัลลอฮ ได้ทรงเลือกให้โลกหน้าสำหรับเราแทนโลกนี้ และครอบครัวของฉัน จะต้องพบเจอกับความเจ็บปวด และความทรมาน” แหล่งอ้างอิง(อัลมุซันนัฟ 8/697)

การร่ำไห้ของศาสดา ต่ออิมามฮูเซน(อ)

เป็นอีกรายงานที่เชื่อถือได้ และมีศอฮาบะรายงานเรื่องนี้ถึง 7 คนด้วยกัน ได้แก่ ท่านอาลี อะนัส บิน มาลิก อุมมุลฟัฎลิ บินติลฮาริษ ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ท่านหญิงอุมมุสะละมะฮ์ อบู ตูเฟล และอิบนุอับบาส

ตัวอย่างจากรายงานผ่านท่านอิมามอาลี(อ)

อิมามอาลีรายงานว่า วันหนึ่งฉันได้เข้าพบท่านศาสดา(ศ) ปรากฏดวงตาทั้งสองของท่านเจิ่งนองด้วยน้ำตา ฉันจึงกล่าวถามว่า โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ใครทำให้ท่านขุ่นเคืองหรือ ดวงตาทั้งสองของท่านจึงหลั่งน้ำตาออกมา ?

ท่านกล่าวว่า ไม่ใช่เช่นนั้นหรอก เพียงแต่ก่อนหน้านี้ญิบรออีลเพิ่งจากฉันไป เขาได้เล่าให้ฉันฟังว่า ฮูเซนจะถูกสังหารริมฝั่งแม่น้ำฟูรอต

ญิบรออีลกล่าวว่า เอาไหมฉันจะให้ท่านได้สูดกลิ่นดินนั้น ท่านกล่าวว่า ได้ ญิบรออีลจึงยื่นมือของเขาไปคว้าดินมากำหนึ่ง แล้วส่งดินกำนั้นให้ฉัน ฉันจึงไม่อาจกลั้นดวงทั้งสองไม่ให้น้ำตาหลั่งน้ำตาออกมาได้

แหล่งอ้างอิง (มุสนัด อะฮหมัด1/446 )