อุลามาอ์อะห์ลิลซุนนะห์ได้รับ “ชะฟาอัตจากดินกัรบาลาอฺ”

594

อบู มุฮัมมัด คุลดี เล่าว่า ฉันเป็นโรคผิวหนังที่รุนแรง ซึ่งฉันก็ได้เอาดินกัรบาลาอ์ของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)มาลูบทาบนผิวหนังของฉัน จากนั้นก็ได้นอนหลับไปและเมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหายเป็นปรกติโดยไม่มีร่องรอยของโรคผิวหนังดังกล่าวหลงเหลืออีกเลย

سمعت أحمد یقول: سمعت أبا بکر یقول: سمعت الخلدی یقول:کَانَ فِیَّ جَرَبٌ عَظِیمٌ کَثِیرٌ، قَالَ: فَمَسَحْتُ بِتُرَابِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: فَغَفَوْتُ فَانْتَبَهْتُ، وَلَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ شَیْءٌ.

หลักฐานอ้างอิง

odifkm