สุภาษิต : วาทะอันสมบูรณ์แห่งคุณธรรมจากอิมามฮุเซ็น(อ)

766

ทุกอิมามจากบรรดาอะฮ์ลุลบัยตฺ(อฺ)จะมีสุภาษิตที่รวบรวมไว้ด้วยคุณค่าอย่างสูง สุภาษิตเหล่านี้ทั้งหมดว่าด้วยเรื่องจริยธรรม วิชาความรู้ มารยาทและวาทศิลป์อันสมบูรณ์ที่บ่งชี้ถึงคุณธรรมอันสูงส่งและเป็นการป้องกันตัวให้พ้นจากความต่ำต้อย ซึ่งเชื่อมั่นว่าคำพูดในด้านต่างๆ เหล่านี้ถ้าหากเราพยายามทำตัวของเราให้ดำเนินตามอย่างครบถ้วนแล้ว เราจะสามารถรักษาเยียวยาโรคทางด้านจริยธรรมให้แก่อวัยวะทุกส่วนในสังคมของเราได้

นี่คือเรื่องราวบางส่วนจากสุภาษิตต่างๆ ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ)

สุภาษิตที่ ๑

นักปกครองที่เลวร้ายที่สุด ได้แก่ ผู้ที่ขี้ขลาดตาขาวกับศัตรู หยาบกระด้างกับคนอ่อนแอและตระหนี่ในการหยิบยื่นให้

สุภาษิตที่ ๒

คนที่ต้องการที่พึ่งนั้น มิได้ปิดบังความละอายแก่ใบหน้าของตนในการขอความช่วยเหลือจากท่าน ดังนั้น ท่านจงปิดบังความละอายแก่ใบหน้าของท่านด้วยการตอบสนองแก่เขา

สุภาษิตที่ ๓

ชายคนหนึ่งนินทาเพื่อนอีกคนต่อหน้าท่านอิมามฮุเซน(อฺ)

ท่านอิมาม(อฺ)ได้ กล่าวว่า : “ท่านเอ๋ย จงหยุดยั้งการนินทา เพราะมันคือการรับประทานเนื้อสุนัขแห่งไฟนรก”

สุภาษิตที่ ๔

เครื่องหมายอย่างหนึ่งของคนที่ยอมรับความจริงคือการนั่งร่วมกับผู้มีสติปัญญา

สุภาษิตที่ ๕

แท้จริงผู้ศรัทธานั้นยึดถืออัลลอฮฺ(ซ.บ.)เป็นที่ปกป้องคุ้มครองตนเองมีคำพูดที่เหมือนกระจกเงา ดังนั้นเขาจะพินิจพิจารณาต่อคุณลักษณะของผู้ศรัทธา แล้วพินิจพิจารณาต่อลักษณะของคนหยิ่งทะนง ดังนั้นในตัวของเขามีความอ่อนโยนจากตัวของเขาจะมีความรู้ในจิตใจของเขาจะมีความเชื่อมั่น และจากดวงวิญญาณของเขาจะมีที่พึ่งพิง

flgogik

สุภาษิตที่ ๖

? คนพวกหนึ่งจะเคารพภักดีอัลลอฮฺเพราะความอยากได้นั่นคิอ อิบาดะฮฺของพ่อค้า คนพวกหนึ่งจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพราะความหวาดกลัวนั่นคืออิบาดะฮฺของข้าทาส คนพวกหนึ่งเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพราะซาบซึ้งในพระคุณนั่นคือผู้มีอิสระแก่ตนและเป็นคนมีเกียรติ

สุภาษิตที่ ๗

เครื่องหมายอย่างหนึ่งของคนมีความรู้ได้แก่การดำเนินชีวิตไปตามคำพูดของตนและวิชาความรู้ของเขาประกอบด้วยข้อเท็จจริวที่พิสูจน์ได้โดยความลึกซึ้งในการพิจารณา

สุภาษิตที่ ๘

การให้สลามแก่กันมีความดีจึงเจ็ดสิบประการ หกสิบเก้าประการจะได้แก่ ‘คนเริ่มต้น’ อีกหนึ่งประการจะได้แก่ ‘คนตอบรับ’

สุภาษิตที่ ๙

? คนตระหนี่ที่สุดได้แก่คนที่ตระหนี่การให้สลาม

สุภาษิตที่ ๑๐

คนที่พยายามในเรื่องการจะกระทำสิ่งที่ละเมิดต่ออัลลอฮฺนั้น เขาย่อมจะพลาดจากสิ่งที่เขาหวังจนสิ้นและสิ่งที่เขากลัวอยู่จะมายังเขาโดยเร็ว (อ้างอิงตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า ๑๗๘ )

สุภาษิตที่ ๑๑

คนใดเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ด้วยการเคารพภักดีอย่างแท้จริงพระองค์จะประทานให้แก่เขามากเกินกว่าความปรารถนาและความเพียงพอของเขา

สุภาษิตที่ ๑๒

ทรัพย์สินของท่านนั้น ถ้าหากมันไม่เป็นของท่าน ท่านก็จะเป็นของมัน ดังนั้นท่านจะอยู่กับมันไม่ได้ แล้วมันก็จะไม่อยู่กับท่าน และทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันจะหันมากัดกินท่าน

สุภาษิตที่ ๑๓

? ความซื่อสัตย์นั้นคือเกียรติยศ

? การโกหกคือความอัปยศ

? การรักษาความลับคือการเป็นที่ไว้วางใจ

? เพื่อนบ้านคือญาติสนิท

? การให้ความช่วยเหลือ คือการบริจาคทาน

? การทำงานคือการฝึกตน

? จรรยาที่ดีงามคืออิบาดะฮฺ

? การเงียบสงบคืออาภรณ์ประดับกาย

? การรู้จักพอคือความร่ำรวย

? การมีเพื่อนคือแสงสว่าง ( อ้างอิง ลุมอะฮฺ มินบะลาฆ่อติลฮุเซน หน้า ๑๐๔ )