ทัศนะของมัรเญีอฺตักลีดเกี่ยวกับ “การมะตั้มและการกรีดหัว”ในการไว้อาลัย

652

ทัศนะของนักปราชญ์และมัรญิอฺตักลีด ที่กล่าวถึงประเด็นการมะตั้มและการกรีดหัว เช่น :

สำนัก ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา คอเมเนอี ( ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองท่าน ) : กล่าวว่า

“การสร้างความเสียหายให้เกิดกับพิธีกรรมรำลึกถึงท่านอิมามฮุซัยน ( อ .) ถ้าอันตรายนั้นเกิดกับร่างกาย อันเป็นสาเหตุทำให้สำนักคิด หรือมุอฺมิน หรือพิธีกรรมรำลึกถึงอิมามมะอฺซูม ( อ .) ต้องได้รับการดูถูกเหยียดหยามแล้ว ถือว่าไม่อนุญาตให้กระทำ”

อย่างไรก็ตามเป็นการดียิ่งถ้าหากบรรดาผู้ศรัทธาจะระมัดระวัง และรักษาเกียรติยศความศักดิ์สิทธิ์ของการจัดพิธีกรรมรำลึกถึงบรรดาอิมามมะอฺซูม ( อ .) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนายผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาชะฮีดทั้งหลายคือท่านอิมามฮุซัยนฺ ( อ .)

สำนัก ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา มะการิมชีรอซียฺ ( ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองท่าน ) :

การจัดพิธีกรรมรำลึกถึงมะอฺซูม 5 ท่านแห่งอาลิอาบา ( อ .) ถือได้ว่าเป็น เครื่องหมายสำคัญที่สุดของศาสนา และเป็นรหัสยะแห่งการธำรงอยู่ของชีอะฮฺ ดังนั้น จะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่และดีที่สุดในทุกๆ ปี แต่สิ่งจำเป็น คือ ต้องหลีกเลี่ยงจากทุกภารกิจการงานที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย หรือเป็นสาเหตุทำให้สำนักคิดต้องได้รับการดูถูกเหยียดหยามโดยสิ้นเชิง ส่วนการมะตั่มโดยทั่วไปซึ่งมิได้ก่อให้เกิดอันตรายอันใดแก่ร่างกาย ถือว่าไม่เป็นไร

สำนัก ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซอฟียฺ ฆุลภัยฆอนียฺ ( ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองท่าน ) :

ถ้าหากการกระทำนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันใด โดยตัวของมันแล้วไม่เป็นไร

smfki

คำตอบของท่าน อายะตุลลอฮฺ มะฮฺดียฺ ฮาดะวียฺ เตหะรานนี ( ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองท่าน ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

การจัดพิธีกรรมรำลึกถึงท่านอิมามฮุซัยนฺ ( อ .) นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอิบาดะฮฺที่ดีที่สุด และการกระทำทุกสิ่งที่สังคมยอมรับว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีกรรม ถือว่าอนุญาต เว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นได้สร้างเสื่อมเสียหรือมีอันตรายจริง , หรือเป็นสาเหตุทำให้แนวทางชีอะฮฺต้องได้รับการดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรง ซึ่งการทุบอก ( มะตั่ม ) นั้นมิได้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การกระทำดังกล่าวจึงมิได้มีความหมายผิดเพี้ยนอันใด ซึ่งการมะตั่มเพื่อรำลึกถึงท่านอิมามฮุซัยนฺ ( อ .) เป็นมุสตะฮับเสียด้วยซ้ำไป