ตลาดกรุงเตหะรานคึกคักต้อนรับเดือนมุฮัรรอม (รายงานภาพ)

485

เนื่องในวาระเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมุลฮะรอม เดือนแห่งการไว้อาลัยแด่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ผู้เป็นหัวหน้าแห่งชายหนุ่มในสรวงสวรรค์ ชาวเมืองเตหะรานได้ออกมาซื้อเครื่องของใช้ในการจัดงานมัจญลิสมุฮัรรอมเพื่อประดับและตกแต่งในมัสยิด ฮุซัยนียะห์และสถานที่จัดงานต่างๆ

m

m10

m2

m11

m13

m3

m6

m5

m4

m9

m8

m12