ถาม-ตอบ วิชาการอันถ่องแท้ของอิมามฮุเซน(อฺ) เรื่องที่ ๑

544

บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อฺ)คือทายาทของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) และเป็นบุคคลสำคัญสำหรับศาสนานี้ และพวกเขามีความรู้ในเรื่องของพระคัมภีร์และเรื่องราวต่างๆ ในบทต่างๆ ของอัลกุรอาน พวกเขาจึงเป็นบรรดาผู้คงแก่กล้าทางวิชาการ มีความสามารถในการอธิบายความเป็นจริงต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้

แน่นอนได้มีรายงานบอกเล่าถึงเรื่องการตั้งคำถามอย่างมากมายแก่บรรดาอิมาม(อฺ)แต่ละท่านดังที่ได้ผ่านไปแล้วในสองอิมามแรกคือ ท่านอิมามอะลี(อฺ)และท่านอิมามฮะซัน(อฺ) ดังมีคำตอบ บางเรื่องผ่านไปแล้วในบทนี้ จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามบางข้อที่ถูกหยิบ ยกมาตั้งเป็นคำถามแก่ท่านอิมามฮุเซน (อฺ) และคำตอบที่ท่าน (อฺ) ให้สำหรับในแต่ละคำถามนั้น

ถาม~ตอบ

เรื่องที่ ๑

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ)บิดาของท่านอิมามฮุเซน(อฺ)ได้เคยถามท่าน(อฺ)เพื่อเป็นการเปิดเผยถึงเกียรติยศอันสูงส่งดังนี้

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ) : “ลูกเอ๋ย จะใช้อำนาจอย่างไร?”

ท่านอิมาม(อฺ) : “สร้างสรรค์ผลงานแก่หมู่ชนและยับยั้งชั่งใจกับความผิด”

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ) : “จะใช้ความร่ำรวยอย่างไร?”

ท่านอิมาม(อฺ) : “ลดความต้องการของท่านให้น้อยลงและจงพอใจกับสิ่งที่ท่านมีอยู่”

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ) : “ความยากจนเป็นอย่างไร?”

ท่านอิมาม(อฺ) : “ความทะยานอยากและสิ้นหวังอย่างรุนแรง”

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ) : “การติเตียน หมายถึง กิริยาอย่างไร?”

ท่านอิมาม(อฺ) : “การละเมิดสิทธิของตนเองและการเป็นอิสลามของเขาจะขึ้นอยู่กับคู่ครองของเขา”

ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อฺ) : “บาดแผลลึกที่สุดเป็นอย่างไร?”

ท่านอิมาม(อฺ) : “เมื่อคนที่กำหนดสภาพความเป็นไปของท่านและผู้สามารถให้คุณให้โทษแก่ท่านคือผู้ปกครองของท่านเอง”

แล้วท่านอิมามอะลี(อฺ) ก็ได้หันไปยังท่านฮาริษ อัล-อะอฺวัรพลางกล่าวว่า

“โอ้ฮาริษ จงสอนวิทยปัญญาเหล่านี้ให้แก่ลูกๆ ของท่าน เพราะมันจะเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญา ความแข็งแกร่งและปลูกฝังทัศนคติที่ดี”

แหล่งอ้างอิง มะอานี อัล-อัคบาร หน้า ๔๐๑