องค์กร Who is Hussein ? เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในรัฐมิชิแกน (รายงานภาพ)

324

องค์กรชีอะห์ Who is Hussein? ในเอมริกา ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยการเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำแก่บรรดาผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ได้มาถึงอเมริกาเมื่อไม่นานนี้ซึ่งพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับสภาพบรรยากาศในการใช้ชีวิตในอเมริกา ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นอย่างมาก

สำนักข่าวอับนา – องค์กรชีอะห์ Who is Hussein? ในเอมริกาได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยการเลี้ยงต้อนรับอาหารค่ำแก่บรรดาผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ได้มาถึงเมือง ดีทรอยต์รัฐมิชิแกน อเมริกาเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับสภาพบรรยากาศในการใช้ชีวิตในอเมริกา ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นอย่างมาก

งานดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้อพยพลี้ภัยชาวซีเรียจำนวน 100 กว่าคนเข้าร่วม

พันธะกิจหลักขององค์กร Who is Hussein? คือการแนะนำวิถีชีวิตของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ให้เป็นที่ประจักษ์แก่มวลมนุษยชาติ และได้ทำสร้างผลงานอย่างมากมายและสำคัญในด้านนี้มาแล้ว รวมทั้งให้การช่วยเหลือยังบรรดาครอบครัวที่ไร้ที่อยู่อาศัยในประเทศต่างๆอีกด้วย

รายงานภาพ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%94

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%92

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%91

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%93

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%91%e0%b9%90

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%99

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%98

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%95

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%96

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%98