คำสดุดีของนักปราชญ์และบุคคลสำคัญที่มีต่อท่านอิมามฮุเซน(อฺ) ตอนที่ ๑

591

คำสดุดีของนักปราชญ์และบุคคลสำคัญที่มีต่อท่านอิมามฮุเซน(อฺ) ตอนที่ ๑

หากมีการรวบรวมคำสดุดีที่กล่าวถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ)ทั้งประเภทคำโคลงและร้อยแก้วเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้ว แน่นอนจะต้องได้เป็นหนังสือจำนวนหลายเล่ม ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและจะต้องมีห้องสมุดขนาดใหญ่ไว้เพื่อบรรจุหนังสือประเภทเดียวนี้อย่างแน่แท้ ในเมื่อจำนวนหนังสือประเภทนี้มีนับเป็นพ้นๆ เล่มและมิได้มีภาษาใดที่จะไม่ประพันธ์โคลงกลอนเกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน(อ)ไม่มีภาษาใดที่มิได้บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของท่านอิมาม(อฺ)ไม่มีภาษาใดที่มิได้ถูกเขียนถึงประวัติของท่านอิมาม(อฺ) ดังนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ)คือ บุคคลอมตะตลอดกาลชั่วนิรันดร์

ในเนื้อหานี้เราจะบันทึกถ้อยคำของบรรดาสาวกท่านศาสดาบรรดานักปราชญ์รุ่นตาบิอีนและจากนักเขียนร่วมสมัยเพียงเล็กน้อยที่กล่าวสดุดีท่านอิมามฮุเซน(อฺ)

คำสดุดี ๑

ท่านอุมัร บินค็อฎฎ็อบ(ร.ฏ.) เคยกล่าวกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ)ว่า :

“อันที่จริงแล้ว ผู้ที่ทำให้ความคิดในศีรษะของเราปรากฏออกมาอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้เพียงอัลลอฮฺ หลังจากนั้นก็คือพวกท่านเท่านั้น

อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๓๓ ระบุว่าสายรายงานศ่อฮีฮฺ

คำสดุดี ๒

ท่านอุษมาน บินอัฟฟาน กล่าวถึงท่านอิมามฮะซัน ท่านอิมามฮุเซน และท่านอับดุลลอฮฺ บิน ญะอฺฟัร(อฺ) ว่า :

“เขาเหล่านั้นอิ่มเอมกับวิชาความรู้กันอย่างเต็มที่ และสามารถเข้าถึงความดีงามและวิทยปัญญาได้อย่างสิ้นเชิง”

อัล-คิศอล หน้า ๑๓๖

คำสดุดี ๓

อะบูฮุร็อยเราะฮฺ ได้กล่าวว่า :

“เมื่อท่านฮุเซน บุตรของอะลี เดินเข้ามาในชุดสวมผ้าคลุมทำให้ฉันคิดไปว่าเป็นนบีที่ถูกส่ง

มา”

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ)เคยทำหน้าที่จัดการกับมัยยิต แล้วนั่งอยู่ริมทางจนอะบูร็อยเราะฮฺต้องเขี่ยดินออกจากเท้าของท่านด้วยชายผ้าของท่าน

ท่านอิมาม(อฺ) ได้กล่าวว่า

“โอ้ อะบูฮุร็อยเราะฮฺ นั่นท่านทำอะไร”

อะบูฮุร็อยเราะฮฺกล่าวว่า

“ปล่อยให้ฉันทำไปเถิด ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า ถ้าหากคนทั้งหลายรู้ในเรื่องของท่านเหมือนที่ฉันรู้ แน่นอนพวกเขาจะยกท่านขึ้นแบกบนบ่าของพวกเขาเลยที่เดียว”

บิฮารุล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๘๒ และ ตารีค อิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๒