วิถีชีวิตของอิมามฮุเซน บินอฺะลี (อฺ) ตอนที่ ๓

463

วิถีชีวิตของอิมามฮุเซน บินอฺะลี (อฺ) ตอนที่ ๓

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ)เป็นผู้ที่มีจริยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด(ศ)และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนท่านอะลี(อฺ)เป็นผู้ได้รับมรดกทางด้านคุณงามความดีและเกียรติยศมาจากท่านตาและบิดาของท่านโดยที่ได้รับเอาแบบอย่างอันสูงส่งมาจากบุคคลทั้งสอง

เราถือว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องยึดถือเอาวิถีชีวิตของท่านอิมามฮุเซน(อฺ)มาปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคมอันเลวร้ายของเราให้หวนกลับสู่สภาพที่ดีเลิศสำหรับเราในอนาคต

ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงเรื่องราวบางส่วนที่ได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของอิมามฮุเซน(อฺ)

วิถีชีวิตที่ ๓

ท่านมัซอะดะฮฺ ได้กล่าวว่า : ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮุเซน(อฺ) เดินผ่านคนยากจนเข็ญใจกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าท่านทอดตัวลงปูผ้าคลุมให้พวกเขา พวกเขานำขนมปังออกมาแบ่งปันให้แก่ท่านโดยกล่าวว่า “เชิญรับเถิด ท่านผู้เป็นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ”

ท่าน(อฺ)ลดตัวลงนั่ง แล้วร่วมรับประทานกับพวกเขา แล้วกล่าวว่า

“แท้จริงพระองค์ไม่ทรงรักบรรดาผู้หยิ่งผยอง”

(อัน-นะฮฺลุ: ๒๓)

ต่อจากนั้นท่าน(อฺ)ก็กล่าวอีกว่า

“บัดนี้ฉันรับคำเชื้อเชิญของพวกท่านแล้ว ฉะนั้นพวกท่านจงตอบรับคำเชิญของฉันบ้าง”

พวกเขากล่าวว่า

“ตกลง โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ”

พวกเขาก็ได้ลุกขึ้นเดินไปกับท่าน(อฺ) เมื่อไปถึงยังบ้านแล้ว ท่านก็ได้กล่าวกับคนรับใช้ว่า

“จงนำสิ่งของที่พวกเจ้าเก็บสะสมไว้ออกมาซิ” บิฮารุล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๓