ข่าวการสังหารฮูเซน 300 ปี ก่อนเบียะซะฮ์ ในโบสถ์ของชาวโรม

554

ข่าวการสังหารฮูเซน 300 ปี ก่อนเบียะซะฮ์ ในโบสถ์ของชาวโรม

อบุลกอซิม ฏอบรอนีย์ได้บันทึกในตำรา มุญามุลกาบิร ว่า มูฮัมมัด บิน อับดุลลอฮ อัลฮัฏรอมีย์ ได้เล่าให้เราฟังว่า มูฮัมมัด บิน ฆูรอก ได้เล่าให้เราฟัง ว่า อบูซะอีด อัตตัฆละบีย์ รายงานจาก ยะห์ยา บิน ยามาน รายงานจาก ผู้นำของบนีสุลัยม์ รายงานจาก ผู้อาวุโสของเขา ว่า

“พวกเขา(อาหรับ)ได้ทำสงครามกับโรมัน และได้เข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่งของพวกโรมัน (ข้างในนั้นมีแผ่นจารึกแผ่นหนึ่งเขียนไว้) และได้อ่านแผ่นศิลาจารึก ว่า”

“พวกผู้ที่สังหาร ฮูเซน หวังหรือว่าจะได้ชะฟาอะฮจากปู่ของเขา(ศ) ในวันแห่งการสอบสวน”

เราจึงถามพวกเขาว่า โบสถ์นี้สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่หรือ ?

พวกเขาตอบว่า ก่อนเบียะซะฮ์นบี(ศ)ของพวกท่าน สามร้อยปี…. !!

อบูญะอฺฟร อัลฮฎรอมีย์ กล่าวว่า ญันดัล บิน วาลีก ได้เล่าให้เราฟัง โดยรายงานจาก มูฮัมมัด บิน ฆุรอก แล้วฉันก็ได้ยินเรื่องนี้จากมูฮัมมัด บิน ฆุรอก

 

อ้างอิง

-المعجم الكبير ج3 ص124 المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء:25.