จงกระทำในห้าประการ แล้วจึงทำบาปตามที่ต้องการ

951

จงกระทำในห้าประการ แล้วจึงทำบาปตามที่ต้องการ

ชายคนหนึ่งเดินทางไปหาท่านประมุขแห่งบรรดาชุฮาดาอ์ (อิมามฮุเซ็น) แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นคนละเมิด และไม่สามารถหักห้ามใจจากความละเมิดได้ ขอท่านโปรดสั่งสอนข้าพเจ้าด้วยเถิด

ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)กล่าวว่า จงกระทำในห้าประการ แล้วจึงทำบาปตามที่ต้องการ

ประการแรก ท่านอย่าได้บริโภคเครื่องยังชีพที่มาจากอัลลอฮ์แล้วจึงทำบาปตามที่ท่านต้องการ

ประการที่สอง ท่านจงออกจากอำนาจการปกครองของอัลลอฮ์ แล้วแล้วจึงทำบาปตามที่ท่านต้องการ

ประการที่สาม จงหาที่อัลลอฮ์ ทรงมองท่านไม่เห็น แล้วจึงทำบาปตามที่ท่านต้องการ

ประการที่สี่ เมื่อมะลาอิกัตผู้ปลิดวิญญาณมาเพื่อดึงวิญญาณของท่านก็จงผลักไสเขาให้พ้นจากตัวท่านแล้วจึงทำบาปตามที่ท่านต้องการ

ประการที่ห้า เมื่อมะลาอิกะฮ์นำท่านเข้าสู่ไฟนรกแล้ว ท่านก็อย่าได้เข้าไปในนรกนั้น แล้วจึงทำบาปตามที่ท่านต้องการ

ชายคนนั้นตอบว่า เพียงพอแล้ว จากนี้ไปพระองค์จะไม่ทรงเห็นฉันทำบาปอีกต่อไปตลอดชีวิต

อ้างอิง หนังสือ บิฮารุล อันวาร์ เล่ม ๗๘ หน้า ๑๒๖

جاء رجل إلى الامام الحسين بن علي عليهم السلام فقال له: أنا رجل عاصي ولا أصبر عن المعصية فعظني. فقال الحسين (ع): ( افعل خمسة وافعل ما شئت)

قال الرجل: هات.

قال الحسين(ع): ( لا تأكل من رزق الله وأذنب ما شئت ).

قال الرجل: كيف ومن أين آكل وكل ما في الكون من رزقه.

قال الحسين(ع): ( اخرج من أرض الله وأذنب ما شئت ).

قال الرجل: كيف ولا تخفى على الله خافية.

قال الحسين(ع): ( اطلب موضعاً لا يراك الله فيه وأذنب ما شئت ).

قال الرجل: هذه أعظم من تلك، فأين أسكن.

قال الحسين(ع): ( إذا جائك ملك الموت فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت ).

قال الرجل: هذا مُحال.

قال الحسين(ع): ( إذا دخلت النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئت ).

فقال الرجل: حسبك، لن يراني الله بعد اليوم في معصية أبداً