“ชีอะห์ไนจีเรีย” จัดงานอัรบาอีนฮุซัยนีอย่างยิ่งใหญ่ (รายงานภาพ)

1096

“ชีอะห์ไนจีเรีย” จัดงานอัรบาอีนฮุซัยนีอย่างยิ่งใหญ่ (รายงานภาพ)

ชีอะห์ไนจีเรียนับแสนคน หลังจาที่เดินเท้าวันอัรบาอีนฮุซัยนี เป็นระยะทางไกลหลายสิบกิโลเมตร ได้รวมตัวกัน ณ เมือง ซารียา เพื่อร่วมจัดงานอัรบาอีนฮุซัยนีอย่างยิ่งใหญ่

farsnews. – ชีอะห์ไนจีเรียเหมือนกับชีอะห์ทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะบรรดาชีอะห์ในอิรักที่เข้าร่วมอัรบาอีนฮุซัยนี ณ กัรบาลาอ์ ได้มีการรวมตัวกันจัดงานอัรบาอีนฮุซัยนีอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวานนี้ (พฤหัสบดี 3 ธ.ค.)

พี่น้องชีอะห์เรือนแสนและยังพี่น้องคริสต์ศาสนาในประเทศได้เข้าร่วมมัจญลิสไว้อาลัยอัรบาอีนฮุซัยนี ณ ฮุซัยนียะห์ บะกียะตุลลอฮ์ เมือง ซารียา ทางภาคเหนือของไนจีเรีย

ก่อนถึงวันอัรบาอีน พี่น้องชีอะห์จากเมืองต่างๆได้จัดคราวานเดินเท้า ซึ่งมีระยะทางประมาณ 80-160 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมอัรบาอีนฮุซัยนี ณ ฮุซัยนียะห์ บะกียะตุลลอฮ์

“นะศีร” หนึ่งในนักกิจกรรมสังคมในไนจีเรีย เปิดเผยว่า ประชาชนมาร่วมในอัรบาอีนฮุซัยนี เพื่อแสดงความรักที่มีต่ออิมามฮุเซ็น(อ)

ในพิธีอัรบาอีนฮุซัยนี ฮุจญตุลอิสลาม เชค ซักซากี ผู้นำชีอะห์ไนจีเรีย เป็นผู้กล่าวปราศรัย

การเดินขบวนวันอัรบาอีนฮุซัยนี เมือง ซารียา

อัร๑

อัร๒

อัร๓

อัร๔

อัร๘

 

การแจกขนมให้กับแขกผู้ร่วมงาน

อัร๕

อัร๖

การร่วมมัจญลิสวันอัรบาอีน

อัร๑๐

อัร๑๑

อัร๑๓

ผู้นำชีอะห์ไนจีเรีย กล่าวปราศรัย

อัร๑๗

อัร๑๘

อัร๑๙

อัร๒๐

อัร๒๑

อัร๒๒

การแสดงละครจำลองเหตุการณ์อาชูรอและกัรบาลาอ์

อัร๑๔

อัร๑๕

อัร๑๖