“อัรบาอีน” การปูทางสู่การปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)

577

“อัรบาอีน” การปูทางสู่การปรากฏกายของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)

“อัรบาอีน” กำลังแนะนำชาวโลกให้รู้จักท่านอิมามฮุเซน (อ.) “ซัยยิดดุชชุฮะดาอ์” (หัวหน้าของปวงชะฮีด)

เพื่อการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) นั้น ดวงใจทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดความใกล้ชิดและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน “ชัยฏอน” (ซาตาน) รู้ดีว่าเงื่อนไขของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) คือการประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของดวงใจทั้งหลายของชาวชีอะฮ์และหมู่มิตรของท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) ด้วยเหตุนี้เองชัยฏอน (ซาตาน) จึงระดมบรรดาไพร่พลทั้งหมดของมันเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งและความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเขา ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ บ้างในท่ามกลางชาวชีอะฮ์ และความร้าวฉานต่างๆ ในสังคมของชาวชีอะฮ์จะเกิดขึ้นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่า มุฮัรร็อมและอัรบะอีนได้ทำให้ประชาชนเกิดความรักและความใกล้ชิดต่อกันบนรอบแกนหนึ่งเดียวกัน

ใน “อัรบะอีน” ประชาชนจำนวน 20 – 30 ล้านคนจากทั่วทุกมุมของโลกที่มีวัฒนธรรมต่างๆ กัน และมีภาษาที่ต่างกัน จะมารวมตัวกันในพิธีนี้ พวกเขาสามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารกัน แสดงพลังและประสานดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ความรักที่มีต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) และนี่ก็คือเงื่อนไขของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.)

สิ่งแรกหรือผลประการแรกที่ “อัรบะอีน” (พิธีรำลึกครบรอบสี่สิบวันของการเป็นชะฮีด) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้กระทำนั้นก็คือ การแนะนำให้โลกได้รู้จักท่านอิมามฮุเซน (อ.) ยุคปัจจุบันเป็นยุคของสื่อที่ไม่สามารถจะปิดบังการชุมนุมของมวลมหาประชาชนจำนวน 20 – 30 ล้านคนได้ การชุมนุมดังกล่าวนี้กำลังสร้างกระแสคลื่นให้เกิดขึ้นในโลก มนุษย์ทุกคนในทุกมุมของโลกที่ได้ท่องอยู่ในหน้าโลกไซเบอร์ จะเห็นการรวมตัวของผู้คนจำนวน 20 – 30 ล้านคน พวกเขาจะ กล่าวว่าทำไม? มันจะทำให้เกิดคำถามแก่พวกเขา การชุมนุมนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไร?

อย่างน้อยที่สุดจะทำให้พวกเขาเกิดความรู้จัก (มะอ์ริฟะฮ์) ต่อท่านอิมามฮุเซน (อ.) และโลกจะได้ยินและรับรู้ถึงชื่อของท่านฮุเซน บุตรของท่านอะลี (อ.) และนี่คือจุดเริ่มต้นของฮิดายะฮ์ (การชี้นำ) นี่คือแนวทางของ “ฮิดายะฮ์” (การชี้นำ) ของพระผู้เป็นเจ้าและความเมตตาอันแผ่ไพศาลของพระองค์

 

โดย Naeem Elahi Pradapyari