รายงานภาพถ่ายทางอากาศ “ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)” ในวันอัรบาอีนฮุซัยนี

2003

รายงานภาพถ่ายทางอากาศ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ในวันอัรบาอีน ฮุซัยนี

คลื่นมหาชนนับล้านคน ได้หลั่งไหลเข้าสู่ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ กัรบาลาอ์ เพื่อเข้าร่วมงานอัรบาอีน ฮุซัยนี ซึ่งปีนี้ มีพี่น้องประชาชนจาก 70 กว่าประเทศเข้าร่วม

นี่คือภาพบรรยากาศทางอากาศ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ กัรบาลาอ์

กัร๒

กัร๓

กัร๔

กัร๕

กัร๖

กัร๘

กัร๙

กัร๑๐

กัร๑๒