ชาวปาเลสไตน์ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยโครงการ “ถนนหลากสี”

19

ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งฉนวนกาซาต้อนรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการตกแต่งถนนด้วยโคมไฟเดือนรอมฎอนและทาสีผนังตามตรอกซอกซอยและถนน

“ถนนหลากสีสัน” เป็นคำที่ชาวฉนวนกาซาใช้เมื่อเดือนรอมฎอนใกล้มาถึง เนื่องจากพวกเขานับถอยหลังและนั่งรอการมาถึงของเดือนรอมฎอนอันจำเริญด้วยการประดับตกแต่งถนนให้สวยงามที่สุด

เมื่อเราเข้าไปในตรอกซอกซอยและถนนของกาซ่า ความสวยงามและสีสันสดใสและดึงดูดสายตาของทุกคน โคมไฟขนาดใหญ่แขวนอยู่ที่ทางเข้าของละแวกใกล้เคียงและมีการยกธงปาเลสไตน์ในอีกด้านหนึ่ง

ทุกๆ ปี ชาวปาเลสไตน์จะประกอบพิธีกรรมพิเศษในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มนับถอยหลังเพื่อประกอบพิธีกรรมในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์

เดือนรอมฎอนในปาเลสไตน์เริ่มต้นจากมัสยิดอัล-อักศอในเมืองกุดส์ที่ถูกยึดครอง แม้จะมีความยากลำบากในการเข้าถึงเมืองนี้เนื่องจากการยึดครองและอุปสรรคทางทหาร ผู้นมาซและผู้อยู่อาศัยใน Quds จะเดินทางไปที่ Al-Aqsa ทุกวันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดการเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหมด

ประเพณีของเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและอารยธรรมของสังคมปาเลสไตน์ที่ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกสร้างขึ้นโดยการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสังคมเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังและกลายเป็นความทรงจำนิรันดร์

ในช่วงเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ชาวปาเลสไตน์เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุด เช่น maqlouba, muskhun, mafool, Qadara Al-Khalileh, Al-Mansaf และสลัดแสนอร่อย

การไปตลาดหลังจากเสร็จสิ้นนมาซอัศริเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน เช่น ผัก ผลไม้ และขนมหวาน โดยเฉพาะ Qataif เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชาวปาเลสไตน์ในช่วงเดือนรอมฎอนอันจำเริญ

สมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมตัวกันเพื่อละศีลอดที่บ้านพ่อของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการทำอาหาร สิ่งนี้ทำให้สายสัมพันธ์ของครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การบริจาคทาน ความเมตตากรุณา การให้อาหารแก่เพื่อนบ้าน เพื่อน และคนขัดสนที่ต้องถือศีลอด ถือเป็นกิจกรรมการกุศลของชาวปาเลสไตน์ในเดือนอันจำเริญนี้ เพื่อให้พวกเขาสำนึกในความโปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้น

งานเลี้ยงรอมฎอนกระจายไปในทุกจังหวัดซึ่งดำเนินการโดยผู้มีอุปการคุณ สถาบัน และสมาคมการกุศลในท้องถิ่นและอาหรับ เพื่อให้มีการละศีลอดจำนวนมากในมัสยิด ซึ่งมัสยิดจะเตรียมการละศีลอดเพื่อให้ผู้ยากไร้และผู้ละหมาดที่มารวมตัวกันละหมาดมัฆริบเพื่อสามารถรับประทานอาหารได้

การผูกสัมพันธไมตรีและการเยี่ยมเยียนครอบครัวเพิ่มขึ้นในเดือนรอมฎอนอันจำเริญ เพราะการผูกสัมพันธไมตรีคือซุนนะฮฺของท่านนบี (ซ.ล.) การซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อต้อนรับวันอีดสำหรับเด็กจะเสร็จสิ้นก่อนที่วันอีดจะมาถึง เพื่อที่ในเช้าวันอีด พวกเขาสามารถละหมาดด้วยเสื้อผ้าใหม่และไปวันอีดเพื่อพบผู้ใหญ่ของพวกเขาได้

อ้างอิง shabestan.ir