นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเยี่ยมชมฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะห์(อ)เมืองกุมอิหร่าน

24

นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเยี่ยมชมฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะห์(อ)เมืองกุมอิหร่าน

นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งได้เยี่ยมชมฮะรัมของท่านหญิงมะอฺศูมะห์(อ) ณ เมืองกุม อิหร่าน พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและสถานะภาพของท่านหญิงมะอฺศูมะห์ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของฮะรัมแห่งนี้

ด้วยการประสานงานของแผนกฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศของฮะรัมท่านหญิงมะอฺศูมะห์ นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจำนวน 16 คน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสถานภาพของท่านหญิงมะอฺศูมะห์(อ) เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 6 ธันวาคม)

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งเดินทางไปยังเมืองกุมอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะโปรแกมหนึ่งของทัวร์อิหร่าน และยังได้เยี่ยมชมอาคารประวัติศาสตร์ของฮะรัมและสถาปัตยกรรมอิสลามอิหร่านของฮะรัมแห่งนี้ด้วย

ทั้งนี้ฮะรัมของท่านหญิงมะอฺศูมะห์(อ)ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมและเฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการบันทึกว่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1,500 คนในรูปแบบของกลุ่ม 190 กลุ่มจาก 39 ประเทศได้เยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้

ที่มา….

Taghribnews