มัสยิดชีอะห์แห่งแรกในฟินแลนด์

10

มัสยิดชีอะห์ “อัซซะห์รอ อ.”ในฟินแลนด์

มัสยิด “อัซซะห์รอ” ในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เป็นหนึ่งในมัสยิดของชีอะห์ในประเทศนี้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสมัชชาอะห์ลุลบัยตสากล

ชาวชีอะห์มีสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศฟินแลนด์ และมีศูนย์อิสลามอะห์ลุลบัยต(อ) ในเฮลซิงกิถือเป็นศูนย์ชีอะห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

มัสยิดชีอะห์ “อัซซะห์รอ” ถือเป็นมัสยิดแห่งแรกในฟินแลนด์และเปิดขึ้นโดยการสนับสนุนจากสมัชชาอะห์ลุลบัยตสากล ในปี ฮ.ศ. 1391 และได้เปิดมัสยิดในวันครบรอบวันประสูติของท่านหญิงฟาตีมะห์อัซซะห์รอ(อ)

ก่อนหน้านี้ ฟินแลนด์มีมัสยิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียว และสื่อของประเทศรายงานว่าพื้นที่ละหมาดไม่เพียงพอพร้อมๆ กับจำนวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้น

shia-news.com