ดุอาอฺจะถูกตอบรับในช่วงเวลาใดบ้าง?

59

ดุอาอฺจะถูกตอบรับในช่วงเวลาใดบ้าง?

ดุอาอฺเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮฺ (ซบ.)และยังเป็นอิบาดัตที่ประเสริฐที่สุดในอิสลาม อัลลอฮฺ (ซบ.)ทรงตรัสในอัลกุรอานเกี่ยวกับการขอดุอาอฺว่า “จงขอดุอาอ์เถิด เพื่อที่อัลลอฮฺ (ซบ.) จะทรงตอบรับดุอาอฺของพวกท่าน” เเละเงื่อนไขหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการตอบรับดุอาอ์ คือ ช่วงเวลาสำหรับการขอดุอาอฺ

ดุอาอฺเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮฺ (ซบ.)และยังเป็นอิบาดัตที่ประเสริฐที่สุดในอิสลาม อัลลอฮฺ (ซบ.)ทรงตรัสในอัลกุรอานเกี่ยวกับการขอดุอาอฺว่า จงขอดุอาอ์เถิด เพื่อที่อัลลอฮฺ (ซบ.) จะทรงตอบรับดุอาอฺของพวกท่าน เเละเงื่อนไขหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการตอบรับดุอาอ์ คือ ช่วงเวลาสำหรับการขอดุอาอฺ บรรดาอิมาม(อ.)ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการขอดุอาอฺให้ถูกตอบรับ ซึ่งเราจะนำเสนอบทริวายะห์บางส่วนดังนี้

อิมามญะฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า :

พวกท่านจงขอดุอาอฺทุกครั้งหลังนมาซเถิด เพราะดุอาอฺหลังนมาซนั้นจะถูกตอบรับอย่างแน่นอน

(خصال، ج ٢، ص ٨٥)

  • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ

ศาสดาแห่งอิสลาม (ศ็อลฯ) กล่าวว่า:.

การขอดุอาอฺระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธ

(مواعظ‌ عددیه، ص ٤)

อิมามญะฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า :

ดุอาอฺจะถูกตอบรับในสี่ช่วงเวลาด้วยกัน ช่วงท้ายของค่ำคืนก่อนอะซานศุบฮ์ หลังนมาซศุบฮ์ หลังนมาซซุฮรีเเละหลังนมาซมัฆริบ

(کلینی، کافی، ج۲، ص۴۷۷.)

  • หลักการของการขอดุอาอฺ

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า :

พระเจ้าผู้ทรงสูงส่ง ได้กำหนดการนมาซไว้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงขอดุอาอฺหลังนมาซทุกครั้งเถิด

(وسائل، ج ٤، ص ١١٤٨)

อิมามญะฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า :.

สามช่วงเวลาที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดกันจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ในการขอดุอาอ์ : ดุอาอฺหลังจากนมาซวาญิบ ดุอาอฺเมื่อยามฝนตก ดุอาอฺเมื่อสัญญาณแห่งอำนาจของอัลลอฮฺ (ซบ.)ปรากฏขึ้นบนโลกโดยผิดธรรมชาติ

  • วิธีการขอดุอาอฺตามคำสอนของท่านอิมามศอดิก (อ.)

อิมามศอดิก (อ.) กล่าวถึงวิธีการขอดุอาอฺว่า :

ใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะวิงวอนขอฮาญัตต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงเกรียงไกร เขาควรเริ่มต้นด้วยการศอละวาตแก่ท่านนบีมูฮัมหมัดและวงศ์วานของท่าน จากนั้นจึงขอความปรารถนาและฮาญัตของเขา และปิดท้ายด้วยการศอละวาตให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดและวงศ์วานของท่านนบีมูฮัมหมัดอีกครั้ง

(وسائل، ج ٤، ص ١١٣٧)

อิมามญะฟัร ศอดิก (อ.) กล่าวว่า :

ผู้ใดที่ขอดุอาอฺแต่มิได้กล่าวศอละวาต ดุอาอฺของเขานั้นจะถูกแขวนไว้เหนือศีรษะของเขา แต่เมื่อใดที่เขาศอละวาต ดุอาอฺของเขาก็จะขึ้นสู่ฟากฟ้า

(اصول کافی، ج ٤، ص ٢٤٨)

แปลและเรียบเรียงโดย เชค อะลี-อักบัร บิน อะห์มัด