ย้อนอดีต ภาพถ่ายฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)เมื่อ 80 ปี ก่อน

469

รายงานภาพ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ กัรบาลาอ์ อิรัก เมื่อ 80 ปี ก่อน

rptoyi