ซาอุฯ ทำลายมัสยิดอันเก่าแก่ของชีอะห์

288

ซาอุฯ ทำลายมัสยิดอันเก่าแก่ของชีอะห์

เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียรื้อทำลายมัสยิดอัล-ฮารีฟอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอัล-อะวามียะฮ์ และอัล-กอดิห์

เจ้าหน้าที่ซาอุฯ กล่าวถึงเหตุผลของการทำลายมัสยิดอันเก่าแก่นี้คือความจำเป็นในการขยายถนนที่ขยายจากอัลอะวามียะห์( Al-Awamiyah )ไปยังกะตียฟ์ Qatif

การทำลายมัสยิดอัล-ฮารีฟ เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกปฏิบัติตามอำเภอใจและเป็นระบบโดยราชวงศ์ซาอูดที่มีต่อผู้คนในเมือง Qatif ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียมุ่งเป้าไปที่มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาของภูมิภาค

ที่มา: fa.abna24.com