อิหร่าน เชิญ “ชัยค์ อัซฮัร” เยือนเตหะราน

154

อิหร่าน เชิญ “ชัยค์ อัซฮัร” เยือนเตหะราน

เลขาธิการสมัชชาโลกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักคิดอิสลาม หลังจากที่เห็นชอบและขานรับแผนและหลักการของชัยค์อัซฮัร ที่จะจัดการเสวนาอิสลาม – อิสลาม จึงได้เทียบเชิญชัยค์อัซฮัรเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการ

ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิม ฮะมีด ชาห์ริยาร์ เลขาธิการสมัชชาโลกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักคิดอิสลาม ซึ่งปรากฏตัวในรายการพิเศษของเครือข่ายเลบานอน อัล-มายาดีน กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เชิญเชค อัล-อัซฮัร ให้มาเยือนอิหร่าน เพื่อที่เราจะได้วางรากฐานพื้นฐานของการเสวนาอิสลาม- อิสลาม

เขากล่าวว่า: เราพร้อมที่จะไปยังกรุงไคโรพร้อมกับคณะผู้แทนจากสมัชชาและพบกับเชค อัลอัซฮัร และร่วมหารือประเด็นหัวข้อการเสวนาระหว่างอิสลาม-อิสลาม และกล่าวเสริมว่านักวิชาการอิสลามบางคนคล้อยตามผู้ปกครองของพวกเขา(โดยไม่คำนึงถึงหลักการของศาสนา) และเราจะเชิญพวกเขาเข้าร่วมการเสวนาเพื่อจะได้แนะนำให้ผู้ปกครองพวกเขาหยุดปรับความสัมพันธ์แบบปกติกับระบอบไซออนิสต์

ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิม ฮะมีด ชาห์ยารีย์ กล่าวว่า นักวิชาการวะฮาบีได้ดำเนินแผนการตักฟีร์อย่างต่อเนื่อง และนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาของเรากับชัยค์อัล-อัซฮาร์ พร้อมกับได้กล่าวเน้นย้ำว่าวันนี้เราได้เห็นสองแผนชั่วของมหาอำนาจผู้อหังการโลกในภูมิภาคนี้ ซึ่งแผนแรกคือการปลุกระดมในอิหร่าน เพราะมีกลุ่มชาติพันธุ์มากมายในประเทศนี้

เลขาธิการสมัชชาโลกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักคิดอิสลาม กล่าวย้ำว่า การเชิญเชคอัซฮัรมาเยือนอิหร่านนั้น จะช่วยสร้างประเด็นสำคัญสำหรับการวางแผนรับมือ เพื่อให้เราสามารถจัดการกับแผนชั่วของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะศัตรูพยายามสร้างฟิตนะห์และความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวมุสลิม เราต้องการความใกล้ชิดระหว่างประชาชาติอิสลามให้แนบแน่นมากขึ้นและขจัดความแตกแยก เราต้องป้องกันการระบาดของสงครามระหว่างมุสลิม

แหล่งอ้างอิง: islamtimes.org