รู้จัก “อัรบาอีน” ฉบับเยาวชน

944

รู้จัก “อัรบาอีน” ฉบับเยาวชน

อัรบาอีน คือ อะไร ?

ตอบ: อัรบาอีน หมายถึง สี่สิบ หรือครบรอบสี่สิบวัน ซึ่งในวัฒนธรรมอิสลาม เลขสี่สิบ เป็นเลขที่มีความสำคัญเฉพาะ เช่นการประพฤติตนให้ออกห่างจากบาปเป็นเวลาสี่สิบวัน การเขียน หรือ รายงานสี่สิบฮาดิษ ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะในวัยสี่สิบปี การดุอาอ์ให้กับผู้ศรัทธาจำนวนสี่สิบคนในนมาซตะฮัญญุด และกรณีอื่นๆ

อัรบาอีนฮูซัยนี คืออะไร ?

ตอบ : ในวัฒนธรรมอาชูรอ อัรบาอีน หมายถึง ครบรอบสี่สิบวันในการเป็นชะฮีด ของอิมามฮูเซน (อ) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ซอฟัร โดยบรรดาชีอะฮ์จะเดินทางมาจากประเทศและเมืองต่างๆ มารวมตัวกันที่กัรบาลาอ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของท่านซัยยิดุชชูฮาดา และโศกนาฏกรรมอาชูรอ กันเป็นกลุ่มๆ เพื่อทำการเทิดเกียรติสัญลักษณ์ของอัลลอฮ (ซบ) ตามคำชี้นำของอัลกุรอาน

(ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)

ความว่า ฉะนั้นผู้ใดที่เทิดเกียรติสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจ ชะอาอิร ในโองการนี้ หมายถึง สัญลักษณ์ หรือ สโลแกน ซึ่งหนึ่งใน ชะอาอิรของพระองค์อัลลอฮ คือ อะฮลุลบัยต์ (อ)

ใครคือผู้ร่วมรำลึกถึงอิมามฮูเซน (อ) ในวันอัรบาอีนเป็นคนกลุ่มแรก ในประวัติศาสตร์ ?

ตอบ : กลุ่มแรกที่เดินเท้ามาซิยารัตอิมามฮูเซน(อ) คือ ญาบิร บิน อับดุลลอฮ อันศอรีย์ ศอฮาบะฮ์ของท่านศาสดา (ศ) ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้น และ อะฏียะฮ์ อูฟีย์ และกลุ่มคาราวานของบนีฮาชิม พวกเขาได้เข้าไปซียารัตกุโบรของอิมามฮูเซน และบรรดาชุฮาดาอ์แห่งกัรบาลาอ์

poi

ผลจากการรำลึกอัรบาอีน

ตอบ :

  1. การร่วมรำลึกอัรบาอีน คือ กุญแจ ในการรักษาและฟื้นฟูการรำลึกถึงเหตุการณ์อาชูรอไม่ให้สูญหายไปในหน้าประวัติศาสตร์
  2. การรำลึกอัรบาอีน มีผลบุญมากมายในตำราฮาดิษของชีอะฮ์
  3. การรำลึกอัรบาอีน เตือนใจให้ผู้ศรัทธารำลึกถึงสาส์นสำคัญเบื้องหลังการพลีชีพของอิมามฮุเซน(อ.) นั่นก็คือการสถาปนาความยุติธรรมและการต่อสู้กับความอยุติธรรม ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบใด เป็นสาส์นที่มีอิทธิพลอย่างแรงกล้าในการลุกฮือขึ้นของบรรดาชีอะฮ์ในเวลาต่อมาเพื่อต่อต้านทรราชย์แห่งวงศ์อุมัยยะฮ์และผู้ปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮ์
  4. การำลึกถึงอัรบาอีน คือ การรำลึกถึงแบบอย่างของผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน และ ซุนนะฮ์ ของท่านนบีอย่างแท้จริง นั่นคือ อิมามฮูเซน (อ)
  5. ปรัชญาของวันอัรบะอีนแสดงตัวตนของมันเอง และเราสามารถสอนบทเรียนแห่งการพลีชีพจากชั้นเรียนนี้และเตรียมตัวเราให้ พร้อมเพื่อช่วยอิมามมะฮ์ดี(อ.) ผู้เป็นนายของเรา
  6. การรำลึกถึงอัรบาอีน คือ การสร้างแรงจูงใจต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม ในการศึกษาถึงบทเรียนชีวิตในกัรบาลาอ์ อาทิ การต่อสู้กับผู้ปกครองที่อธรรม การสันโดษจากดุนยา การพลีในหนทางของอัลลอฮ การส่งเสริมในเรื่องของความดี และยับยั้งในเรื่องความชั่ว การช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ และการต่อสู้กับผู้กดขี่ การไม่ยอมรับชีวิตที่อัปยศ ปัจจัยที่ทำให้สังคมเสื่อมเสีย วิธีการในการฟื้นฟูสังคม วิธีการอิบาดัตต่อพระผู้เป็นเจ้า วิธีการอิบาดัตต่อพระผู้เป็นเจ้าในเชิงสังคม ผู้อ่านอัลกุรอาน และผู้ปฏิบัติ การให้ความสำคัญกับการนมาซ การรักนวลสงวนตัว ความกล้าหาญ ความรัก ความเสียสละ ความสามัคคี การทรยศ การหักล้าง การมีจิตใจที่ถูกส่ง ความตาย เป็นต้น

อ้างอิงจาก

thaitalabeh.com