มุสลิมได้อะไรบ้างจากเรื่องมุบาฮะละฮ์?

41

มุสลิมได้อะไรบ้างจากเรื่องมุบาฮะละฮ์?

มุบาฮะละฮ์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮิจเราะฮ์ ศักราชที่ 9 มีหลักฐานระบุว่าเป็นเรื่องจริงอันเป็นความภาคภูมิใจของโลกมุสลิม

และสิ่งที่พี่น้องมุสลิมจะได้รับจากเรื่องมุบาฮะละฮ์ มีดังนี้

1-ได้พิสูจน์ว่ามุฮัมมัดเป็นศาสดาจริง เพราะทั้งฝ่ายมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมต่างรายงานว่าชาวคริสต์แห่งนัจญ์รอนไม่ยอมกล้าสาบานด้วย

2-ฮาซันและฮูเซนคือ บุตรชายของท่านศาสดา แม้ว่าตามจริงทั้งสองจะเป็นบุตรที่เกิดจากนางฟาติมะฮ์ก็ตาม สาเหตุเพราะท่านศาสดา(ศ)กล่าวว่า ลูกชายของฉันสองคนนี้คือฮาซันและฮูเซนคือหัวหน้าบรรดาชายหนุ่มแห่งชาวสวรรค์ และบิดาของเขาทั้งสองนั้นประเสริฐกว่าเขาทั้งสอง

สถานะหะดีษ : ซอฮิฮ์ ดูซอฮีฮุล ญามิอิซ-ซอฆีร หะดีษที่ 47 โดยเชคอัลบานี

3-โองการกุรอ่านเรื่อง มุบาฮะละฮ์ นับเป็นความประเสริฐอีกประการหนึ่งของวงศ์วานของท่านศาสดาที่มุสลิมมิอาจมอง ข้ามหรือปฏิเสธได้เลย เพราะท่านศาสดาได้พาบุคคลทั้งสี่เท่านั้นออกไปสาบาน

การเจาะจงวงศ์วานใกล้ ชิดที่ท่านศาสดาพาออกไปสาบานครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านศาสดาจะพาใครไปก็ได้ แต่เป็นการคัดเลือกของพระเจ้าอย่างมีพระประสงค์และมีเหตุผลอันลึกซึ้ง

4- กล่าวได้ว่า หลังจากท่านศาสดาสิ้นชีพ อาลีคือผู้ประเสริญที่สุด

5- โองการนี้บอกให้รู้ว่า การเผยแผ่ศาสนา การดูแลเรื่องการเมืองและการปกครอง ยังตกเป็นภารกิจของวานใกล้ชิดของท่านศาสดา ที่ทำหน้าที่สืบต่อจากท่านไม่ใช่ในฐานะญาติสนิท แต่ในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาให้มาทำหน้าที่สำคัญอันนี้ ดังที่ท่านศาสดา(ศ)ได้กล่าวกับท่านอาลีว่า ท่านกับฉันมีฐานะเหมือนฮารูนกับมูซา ยกเว้นจะไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้ว

(ดูหนังสือซอฮิฮ์มุสลิม หะดีษที่ 6370

6- หากเราสร้างความเข้าใจเนื้อหาของคำว่า ตัวของเรา أَنْفُسَنَا จะตระหนักได้ว่า โองการนี้ได้พิสูจน์ถึงการเป็นผู้นำของท่านอาลี เพราะศัพท์คำนี้นับว่าอาลีคือบุคคลที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์แบบเหมือนท่านศาสดา ทุกประการ ยกเว้นตำแหน่งศาสดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น