อัดล์(ความยุติธรรมของพระเจ้า)

56

อัดล์(ความยุติธรรมของพระเจ้า)

พระเจ้าคือผู้ทรงธรรม พระองค์ไม่ทรงอธรรมต่อผู้ใดทั้งสิ้น การงานอันน่ารังเกียจและโสมมไม่อาจออกมาจากพระองค์ได้การงานของพระองค์ทุกอย่างมาจากวิทญปัญญาและความเหมาะสม พระองค์จะไม่ปล่อยให้การงานที่ดีของผู้มีคุณธรรมความดีนั้นไร้การตอบแทน. พระองค์ไม่ทรงขัดแย้งต่อสัญญาที่ให้ไว้ ไม่ทรงมุสา ไม่ทรงนำผู้บริสุทธิ์เข้านรก ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผลที่ 1

ผู้ที่กดขี่หรือทำสิ่งอันโสมมอื่นนั้น จะไม่พ้นจาก 3 ลักษณะต่อไปนี้ อาจไม่เข้าถึงความน่าเกลียดของการงานนั้น จึงได้กระทำสิ่งอันเป็นความอธรรมนั้นได้ หรือรู้เรื่องความน่ารังเกียจและการกดขี่นั้นดี แต่เห็นว่าสิ่งที่อยู่ในมือของผู้อื่นนั้น ตัวเองไม่มี และต้องการมัน เขาจึงกดขี่ต่อเขาผู้นั้น เพื่อเอาประโยชน์จากทรัพย์สินและความเหนื่อยยากของเขาผู้นั้น เจ้านายที่อธรรมต่อลูกน้องของตนเองและกีดกันสิทธิ์ของพวกเขานั้น ผู้กดขี่ที่ล่วงล้ำสิทธิ์ของผู้ด้อยโอกาส ทำการกดขี่เขาผู้นั้นก็เพราะรู้ว่าตนเองนั้นมีความบกพร่องในทรัพย์สินและความสามารถ ต้องการที่จะให้ทรัพย์สิน การงาน และสิ่งที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากของเขาผู้นั้นพร่องไปด้วยการยึดมา และขจัดความต้องการของตนเองไป เขาอาจรู้ถึงความน่ารังเกียจของการกดขี่และความอธรรม ไม่มีความต้องการใด แต่ทำไปเพราะต้องการแก้แค้น หรือเป็นความบันเทิงใจอย่างหนึ่ง

คนอธรรมที่ไร้ทางออกเหล่านี้ย่อมต้องมีสาเหตุบางอย่างดังที่กล่าวไป แต่พระผู้อภิบาลแห่งโลกทั้งผองจะไม่ทรงอธรรมโดยเด็ดขาดเพราะความไม่รู้ และความเขลาสำหรับพระองค์นั้นไม่อาจเป็นไปได้ พระองค์ทรงรับรู้ในทุกเรื่องที่เป็นความเหมาะสม สิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดี สำหรับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอย่างดี พระองค์ไม่ทรงต้องพึ่งพาสิ่งใดทั้งสิ้น การงานอันไร้เหตุผลไม่อาจออกมาจากพระองค์ได้ ฉะนั้น ความอยุติธรรม จึงไม่อาจเกิดขึ้นกับพระองค์ได้เลย

เหตุผลที่ 2

ปัญญาของเราเข้าใจว่า ความอธรรมและการกดขี่นั้นเป็นเรื่องโสมมและไม่ดี ผู้มีปัญญาทุกคนต่างก็ยืนยันในประเด็นนี้พระเจ้าทรงสั่งห้ามผู้คนไม่ให้ทำสิ่งอันเป็นความอธรรม โสมมและการงานอันน่ารังเกียจอื่นโดยผ่านบรรดาศาสนทูตผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระองค์ ฉะนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งที่บรรดาผู้มีปัญญารับรู้ว่ามันเป็นความน่ารังเกียจและตัวของพระองค์ก็ทรงห้ามสิ่งนั้นไว้?

แต่ทว่า มนุษย์ทั้งหมดก็ใช่ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกัน ยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความร่ำรวย น่าเกลียด งดงาม มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ร้าย มีบางคนต้องเผชิญกับความยุ่งยากต่างๆ ภัยพิบัติอันคาดไม่ถึงและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับใครบางคนนั้นมันคือผลของห่วงโซ่แห่งสาเหตุและตัวแปรทางธรรมชาติที่ไม่อาจแยกออกจากโลกแห่งวัตถุได้เลย ในระบบของโลกที่ถูกรังสรรค์ไว้นี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เลย ตัวแปรธรรมชาติและการรับรู้ของตัวมนุษย์เองนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มิได้ถูกกีดกันออกจากความโปรดปรานของพระเจ้า สิ่งถูกสร้างทุกชนิดย่อมได้รับความโปรดปรานเหล่านั้นจากพระเจ้าตามศักยภาพของตนและการช่วยเหลือของเหตุปัจจัยและเงื่อนไขทางธรรมชาติ. พระเจ้าไม่ทรงวางภาระหนักแก่สิ่งใดเกินกำลังความสามารถและศักยภาพของเขาจะรับมันได้ ความพยายามและความเหนื่อยยากของคนจะไม่ถูกทำให้เสียเปล่า แนวทางแห่งความก้าวหน้านั้นย่อมเปิดเสมอสำหรับทุกคนจนถึงระดับที่เงื่อนไขและสถานการณ์แวดล้อมอำนวย