คำแนะนำของผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อบรรดาผู้แสวงบุญ

25

คำแนะนำของผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อบรรดาผู้แสวงบุญ

ฮัจญ์ เป็นเสาหลักของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งยังมีสาส์นและบทเรียนต่างๆที่สำคัญในมิติทั้งหลายของการดำเนินชีวิตทั้งทางปัจเจกบุคคลและทางสังคมของมนุษย์อีกด้วย

บรรดาเจ้าหน้าที่กิจการฮัจญ์ ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำถือว่า ฮัจญ์ เป็นเสาหลักของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งยังมีสาส์นและบทเรียนต่างๆที่สำคัญในมิติทั้งหลายของการดำเนินชีวิตทั้งทางปัจเจกบุคคลและทางสังคมของมนุษย์อีกด้วย และท่านยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้แสวงบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาผู้แสวงบุญชาวอิหร่าน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่จริงจังของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่มีต่อรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ฮัจญ์ เป็นแบบแผนที่ได้รับการไตร่ตรองจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีแง่มุมและมิติต่างๆที่กว้างขวาง ทั้งยังมีความแตกต่างกับแบบแผนอื่นๆของศาสนา โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “อัลกุรอาน อันทรงเกียรติ ได้กล่าวอธิบายถึงความเป็นวิทยปัญญาของฮัจญ์ในประโยคสั้นๆว่า “เป็นการลุกขึ้นต่อสู้สำหรับมวลมนุษยชาติ” หมายถึง ฮัจญ์นั้น เป็นเสาหลักของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และฮัจญ์ ยังมีบทเรียนและเป็นการฝึกฝนให้กับมนุษย์ในรุ่นๆต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสอนให้รู้ด้วยว่า พวกเขาจะเลือกเสาหลักของการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างไร”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และการหลีกเลี่ยงจากการกระทำความผิดบาปและการกระทำที่มีอยู่ แต่จะต้องระมัดระวัง คือ บทเรียนที่สำคัญของฮัจญ์ และท่านผู้นำสูงสุดยังได้อธิบายเกี่ยวกับคำแนะนำหลายประการด้วยกัน โดยกล่าวเสริมว่า “บรรดาผู้แสวงบุญฮัจญ์และบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ จะต้องรู้จักถึงคุณค่าของความโปรดปรานนี้ และคุณค่าของมัน กล่าวคือ การมีเจตนามุ่งมั่นเพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระเจ้า และการปฏิบัติกิจการอย่างมั่นคงและมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า บรรดาผู้แสวงบุญฮัจญ์ จะต้องเตรียมความพร้อมภายในของตนเอง สำหรับการเดินทางแห่งจิตวิญญาณ ถือว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก และการหลีกเลี่ยงจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การเดินตลาดเพื่อซื้อสินค้า โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “ของที่ระลึกที่แท้จริงของการเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การทำนมาซ และการฏอวาฟ เวียนรอบมัสญิดอัลฮะรอม แต่พวกท่านทั้งหลาย ก็อย่าได้เสียเวลาอันล้ำค่าสำหรับการกระทำที่ไร้สาระ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ฮัจญ์ เป็นสัญลักษณ์ที่สำแดงความเป็นเอกภาพระหว่างประชาชาติอิสลาม โดยท่านกล่าวว่า “ทุกคนควรพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างในประเด็นความเป็นเอกภาพของบรรดามุสลิม เพราะว่า การสร้างความแตกแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างซุนนีกับชีอะฮ์นั้นเป็นกลอุบายหนึ่งของพวกอังกฤษ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การสื่อสารที่ดีและมีความกระจ่างชัดกับบรรดาผู้แสวงบุญของประเทศต่างๆ การใช้ประโยชน์จากอัลกุรอานและบรรดานักกอรี(ผู้อ่านอัลกุรอานด้วยทำนองเสนาะ) ที่ดี เป็นหนึ่งในพื้นฐานของการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคี โดยท่านผู้นำยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า รัฐเถื่อนไซออนิสต์ เป็นภัยร้ายที่เร่งด่วนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกอิสลาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า “การเปิดโปงแผนการสมรู้ร่วมคิดและแผนการร้ายของรัฐเถื่อนไซออนิสต์ เป็นภารกิจที่จำเป็นในการประกอบพิธีฮัจญ์ และเหล่าชาติอาหรับและไม่ใช่ชาติอาหรับ ซึ่งขัดแย้งกับข้อเรียกร้องของประชาชาติทั้งหลาย เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพวกสหรัฐฯในการปรับความสัมพันธ์อย่างปกติกับรัฐไซออนิสต์ ก็จงรู้ไว้เถิดว่า การประชุมเหล่านี้และการเดินทางเยือนต่างๆ จะไม่เกิดผลลัพท์ใดๆ เว้นเสียแต่ว่าถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบพวกเขาโดยพวกไซออนิสต์ทั้งสิ้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นถึง ความรับผิดชอบที่หนักหน่วงของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในฐานะเป็นเจ้าภาพและความจำเป็นของรัฐบาลนี้ที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของโลกอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า “การรักษาความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้แสวงบุญทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาผู้แสวงบุญชาวอิหร่าน และการป้องกันเพื่อมิให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และเช่นเดียวกัน การพิจารณาใหม่อีกครั้ง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ ข้อเรียกร้องอย่างจริงจังของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน”

ในช่วงท้ายสุด ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ขอร้องให้บรรดาเจ้าหน้าที่กิจการฮัจญ์กำหนดประเด็นการลดวันต่างๆของการประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นวาระสำคัญของพวกเขาและการเสาะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

อ้างอิงจาก: www.leader.ir/th