ความวิบัติ “สามประการ” จะนำมาสู่มนุษย์

57

ความวิบัติ “สามประการ” จะนำมาสู่มนุษย์

อิมามฮะซันมุจญตะบา(อ) กล่าวว่า มนุษย์จะวิบัติด้วยเหตุ ๓ ประการ : การทะนงตัว ความโลภ และการริษยา

การทะนงตัว คือ การทำลายศาสนา และด้วยเหตุนี้ อิบลิสจึงถูกสาปแช่ง

ความโลภคือ ศัตรูของตนเองและด้วยเหตุนี้ อาดัม(อ)ถูกขับออกจากสวรรค์

การริษยาคือ ที่ตั้งของความชั่ว และด้วยเหตุนี้ กอบีลจึงสังหารฮาบีล