การเลี้ยงละศีลอดในกัรบะลาอฺ

46

การเลี้ยงละศีลอดในกัรบะลาอฺ

ในวาระเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ทางฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) เมืองกัรบะลาอฺ อิรัก ได้เลี้ยงต้อนรับผู้คนที่ถือศีลอดและแขกที่มาซิยารัตด้วยการแจกจ่ายอาหารละศีลอดมากกว่าห้าพันชุดต่อวัน ณ บัยนัลฮะรอมัยน์