สรุปความหมายดุอาอฺประจำวันที่ 11 เดือนรอมฎอน

29

สรุปความหมายดุอาอฺประจำวันที่ 11 เดือนรอมฎอน

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّـهُمَّ حَبِّبْ اِلَىّ فِيهِ الاْحْسَانَ وَكَرِّهْ اِلَىَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

وَحَرِّمْ عَلَىّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

ความว่า โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานสิ่งที่ดีงามแก่ข้า ฯ ขอทรงบังคับข้า ฯ ให้ออกห่างจากการฝ่าฝืนและการทำความผิดบาป และโปรดทำให้ความกริ้วและไฟนรกเป็นสิ่งต้องห้ามแก้ข้า ฯ ด้วยกับความช่วยเหลือของพระองค์ โอ้ ผู้ทรงให้การช่วยเหลือแก่ผู้ขอความช่วยเหลือทั้งหลาย

คำอธิบายพอสังเขป: โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานให้การทำความดีเป็นที่รักยิ่งของข้าฯ เพื่อที่ข้าฯจะได้ทำความดีด้วยกับความปรารถนาแห่งตน

โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯ เกลียดชังการกระทำที่น่ารังเกียจ การไม่เชื่อฟังและการทำบาป เพื่อที่ข้าฯจะไร้ซึ่งแรงปรารถนา ที่จะกระทำและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้น

โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯ พ้นจากความกริ้วโกรธและไฟแห่งการลงทัณฑ์ ด้วยกับการทำความดีและหลีกเลี่ยงจากการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ เพราะข้าฯ มิอาจอดทนต่อความกริ้วโกรธและการลงโทษจากพระองค์ได้

โอ้อัลลอฮ์ ข้าฯร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการทำความดีและละทิ้งการทำบาป มิเช่นนั้นแล้วข้าฯก็ไร้ซึ่งความสามารถที่จะกระทำได้

ดังนั้น โอ้ ผู้ทรงให้การช่วยเหลือแก่ผู้วิงวอนขอความช่วยเหลือทั้งหลาย โปรดให้ข้าฯประสบความสำเร็จด้วยกับความช่วยเหลือของพระองค์เถิด ….