รายงานภาพ การต้อนรับแขกท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในอัรบาอีนฮุซัยนี ณ กัรบาลาอ์

807

รายงานภาพ การต้อนรับแขกท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ในกัรบาลาอ์

ใกล้ถึงวันอัรบาอีนฮุซัยนีท่านอบาอับดิลาห์ ฮิลฮุเซ็น(อ) พิธีแห่งการรวมพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลก พลเมืองชาวอิรักพร้อมกันแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อทำการต้อนรับแขกของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

การติดตั้งเต็นท์ ของฮัยอัตต่างๆในเมืองกัรบาลาอ์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว พลเมืองชาวอิรักในกัรบาลาอ์ต่างแสดงความพร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้เดินทางเท้าของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในวันอัรบาอีน

กัร๗

กัร๘

กัร๔

กัร๓

กัร๕

กัร๖

กัร๑

กัร๒