ภาพบรรยากาศเดือนรอมฎอนในประเทศอาหรับและอิสลาม

141

ภาพบรรยากาศเดือนรอมฎอนในประเทศอาหรับและอิสลาม

ธรรมเนียมการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนของแต่ละประเทศอาหรับและอิสลามจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการตกแต่งประดับประดาตามท้องถนน การปรุงทำขนมอร่อยๆ และอาหารที่ไม่เหมือนใครซึ่งเตรียมขึ้นเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน การพัฒนาตนเอง การอ่านอัลกุรอาน และขอพรในยามยามรุ่งอรุณเป็นส่วนหลักของพิธีกรรมเหล่านี้