สรุปความหมายดุอาอฺประจำวันที่ 10 เดือนรอมฎอน

39

สรุปความหมายดุอาอฺประจำวันที่ 10 เดือนรอมฎอน

بسم الله الر حمن الر حيم

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ

وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْفآئِزِينَ لَدَيْك

وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اِلَيْكَ بِاِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ

ความว่า : โอ้ อัลลอฮ์ โปรดให้ข้า ฯ ได้เป็นผู้หนึ่งที่มอบหมายต่อพระองค์ เป็นผู้ประสบชัยชนะ ณ พระองค์ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วยกับความดีงามของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ที่เรียกร้องทั้งหลาย

คำอธิบายพอสังเขป : โอ้อัลลอฮ์ โปรดให้ข้าฯได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นว่าเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นผู้กำหนดชะตากรรมอันส่งผลอย่างชัดแจ้งและแท้จริงต่อมนุษย์ในโลกนี้และด้วยเหตุนี้ข้าฯจึงไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นได้ นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียว

โอ้อัลลอฮ์ พระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดให้โลกนี้เป็นสนามแห่งการแข่งขัน เพื่อให้ข้าฯได้มีความพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ประสบความสำเร็จ

โอ้อัลลอฮ์ โปรดทำให้ข้าฯเป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นี้ ซึ่งแน่นอนว่าการบรรลุซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ข้าฯขอการพึ่งพาและอาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์ เพียงเท่านั้น

โอ้อัลลอฮ์ ในสนามแห่งการแข่งขันบนโลกดุนยานี้ ผู้ชนะคือ ผู้ที่มีจุดหมายปลายทางยังพระองค์เท่านั้น และสามารถนำตัวตนเข้าสู่ความใกล้ชิดกับพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาข้าฯไปยังตำแหน่งนี้ด้วยเถิด

ด้วยความเมตตาและการอภัยโทษจากพระองค์ นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของผู้ที่ร้องเรียกหาพระองค์