สรุปความหมายดุอาอฺประจำวันที่ 8 เดือนรอมฎอน

29

สรุปความหมาย ดุอาอฺประจำวันที่ 8 เดือนรอมฎอน

بسم الله الر حمن الر حيم

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ رَحْمَةَ الاَيْتَامِ وَاِطْعَامَ اْلطَّعَامِ وَاِفْشآءَ السَّلَامِ وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الاَمِلِينَ

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดประทานโอกาสในการมอบความเมตตาแก่เด็กกำพร้า แจกจ่ายอาหารแก่ผู้หิวโหย กล่าวขอความสันติแก่ผู้ใกล้ชิดและมิตรสหายที่มีเกียรติ ด้วยเกียรติยศของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้ทีมีความหวังทั้งหลาย

คำอธิบายโดยสรุป: โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ข้าฯ ประสบความสำเร็จในการบรรลุถึงสิทธิทางสังคม และอย่าได้เพิกเฉยต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายของข้าฯ

โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานริสกี(ปัจจัยยังชีพ)แก่ข้าฯ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของข้าฯ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในสังคม ตลอดจนให้ความสนใจและความรักเป็นพิเศษต่อเด็กกำพร้า ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของความต้องการนี้

โอ้ อัลลอฮฺ โปรดประทานริสกีให้แก่ข้าฯ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของข้าฯในทางการเงินของสังคม และเกิดความพยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารและปัจจัยยังชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประชาชน

โอ้อัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือข้าฯ ที่จะแสดงคำทักทายและความเมตตาต่อผู้ศรัทธาและคนในชุมชนของข้าฯ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นความรักความเมตตาที่อยู่ในตัวของข้าฯ มิใช่ความเกลียดชังและความเคียดแค้น

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ข้าฯเป็นผู้หนึ่งที่ได้อยู่ร่วมกับผู้มีเกียรติ ณ พระองค์ เพื่อข้าฯจะได้เรียนรู้จากพวกเขาถึงแนวทางในการปกครองและดูแลสังคม และบรรลุผลสำเร็จตามความปรารถนา ดั่งที่ข้าฯพระองค์ได้วิงวอนในข้างต้น

ด้วยการประทานพรและการอภัยโทษในทุกขณะของพระองค์ โอ้ พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้ทีมีความหวังทั้งหลาย