ธงอิมามฮุเซ็นที่มีความยาวที่สุดในโลก

109

ธงอิมามฮุเซ็นที่มีความยาวที่สุดในโลก

presstv  – อะห์มัด ฏอฮีร  ตัวแทนของเมากิบแคว้นดะยาละห์ อิรัก เผยว่า  ทางคณะเมากิบได้มีการเคลื่อนย้ายธงอิมามฮุเซ็น ที่มีความยากที่สุดในโลก จากแคว้นดิยาละห์ ภาคเหนือของแบกแดด มุ่งหน้าสู่กัรบาลาอ์แล้ว

เว็บไซด์ อัลซุมารียะห์ นิวส์ อิรัก  รายงานว่า  ธงดังกล่าว เขียนว่า ยา ฮุเซ็น บนพื้นผ้าสีแดง  ซึ่งมีความยาว 2000    เมตร  โดยใช้ผู้ซิยารัตจำนวน 2500   คน เคลื่อนย้ายสู่กัรบาลาอ์

รายงานระบุว่า ผู้ซิยารัตอัรบาอีน ฮุซัยนี เพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยปี 2556   มีผู้แสวงบุญจำนวน 15 ล้าน คน  และปี 2557   มียอดผู้เข้าร่วมจำนวน 20   ล้านคน  และในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

 

http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/11/22/438681/Disabled-Iraqi-man-love-Imam-Hussein–Karbala